Žena u promociji turizma Hrvatske

U petak, 3. lipnja 2022. godine u Napretkovom kulturnom centru održane su XVI. Rasprave o turizmu u organizaciji Instituta za turizam iz Zagreba i HKD Napredak na temu „Žena u promociji turizma Hrvatske“.

U turističkoj promociji Hrvatske, žene i motivi povezani sa ženama se često sugestivno koriste za privlačenje pozornosti, ali i za podizanje prepoznatljivosti i poželjnosti destinacije kao odredišta za, primjerice miran, obiteljski odmor. S druge strane, bez obzira na učestalo korištenje žena kao elementa turističke promocije, uloga žena u promociji turizma do sada uopće nije istražena. Stoga je Institut za turizam započeo istraživanje o ulozi žena u promociji hrvatskog turizma, s naglaskom na razdoblje od kraja 19. stoljeća pa do 80.-ih godina 20. stoljeća. Položaj i uloga žene u promociji turizma, osim s aktivnostima u turizmu, može se povezati sa sociologijom, kulturom, umjetnošću, a indirektno i s politikom.

dr. sc. Damir Krešić, predsjednik Napretkovog kulturnog centra

Rasprave, kojima su prisustvovali predstavnici najšire stručne javnosti koja je zainteresirana za spomenutu tematiku, su se održale u prostorijama Napretkovog kulturnog centra u Zagrebu. Uvodna izlaganja održale su dr. sc. Izidora Marković Vukadin (Institut za turizam, Zagreb) i doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević (Institut za turizam, Zagreb), nakon čega je slijedila rasprava na kojoj su panelistice bile doc. dr. sc. Marija Gjurašić (Sveučilište u Dubrovniku), dr. sc. Tamara Bjažić Klarin (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb), mr. sc. Slavija Jačan-Obratov (HTZ), Goranka Tuhtan, mag. oec. (TIC Mrkopalj). Panelom je moderirala dr. sc. Sanda Čorak (Institut za turizam, Zagreb).

Budući da su, u dosadašnjim istraživanjima o turizmu, zanemarena istraživanja o položaju i ulozi žene u promociji, na XVI. Raspravama o turizmu postavljena su pitanja od kada i na koji je način žena zastupljena u promociji turizma Hrvatske te u kojim vrstama turizma i sl., a pokazalo se da su žene već u davnoj prošlosti značajno pripomogle promociji turizma, premda se tome nije pridavala osobita važnost niti je postojala svijest o tome.

Predstavljena izložba je izrađena u suradnji Instituta za turizam s Institutom za etnologiju i folkloristiku; Sveučilištem u Dubrovniku, Studij Povijesti Jadrana i Mediterana; Veleučilištem Karlovac; Muzejem Grada Zagreba; TZ otoka Krka; TZ općine Baška; Lječilištem Topusko; Općinom Topusko i Hrvatsko-češkim društvom. Na ovaj način Institut za turizam s brojnim suradnicima široj javnosti želi prezentirati te osvijestiti položaj i ulogu žene u promociji kroz povijesni razvoj turizma.