Pristupnica

Godišnja članarina:
Zaposleni …………………. 15 eur
Sve ostale kategorije ….7 eur

Za uplate članarine preko računa uplatu izvršiti na
IBAN: HR6923600001102227491,
HKD Napredak, Bogovićeva 1, Zagreb
s naznakom “Članarina za 20.. godinu”

Član svojim potpisom prihvaća Statut i pravila Društva.

Osobne podatke navedene u ovoj Pristupnici voditelj zbirke osobnih podataka prikuplja i obrađuje isključivo za potrebe Društva i neće biti korištene u druge svrhe