U Zagrebu završio sa radom Međunarodni znanstveni skup „Hrvatska do preporodne gramatike u europskom kontekstu“

Danas, 2. studenoga 2022. godine je u Napretkovom kulturnom kulturnom centru u Zagrebu završio sa radom dvodnevni  Međunarodni znanstveni skup „Hrvatska do preporodne gramatike u europskom kontekstu“ kojeg je organizirao Institut za jezik i jezikoslovlje u suradnji s Hrvatskom zajednicom za znanost, projektom RETROGRAM – Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma i Hrvatskim kulturnim društvom Napredak koji je bio i domaćin održavanja skupa.

Na početku programa sudionike znanstvenog skupa pozdravio je dr. sc. Željko Jozić, ravnatelj Instituta za jezik i jezikoslovlje te dr. sc. Damir Krešić, predsjednik Napretkovog kulturnog centra u Zagrebu.

U okviru projekta Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM (IHJJ i HRZZ IP-2018-01-3585) organiziran je i ovaj Međunarodni znanstveni skup pod nazivom „Hrvatska do preporodne gramatike u europskom kontekstu“.

Retrodigitalizacija hrvatskih gramatika odnosi se na prijenos tiskanoga medija u računalno čitljiv i pretraživ tekst, a ona u ovom projektu obuhvaća i višerazinsko označivanje transkribiranoga ili prevedenoga teksta hrvatskih dopreporodnih gramatika i njihovo povezivanje sa slikama izvornoga teksta (faksimilima). Korisnik će moći pregledavati faksimile priređenih gramatika, čitati transkribirani ili prevedeni tekst gramatika te ga pretraživati po zadanim elementima pretrage.

Projektom je obuhvaćeno dvanaest gramatika, štokavskih i kajkavskih, objavljenih do hrvatskoga narodnoga preporoda, odnosno do izbora zajedničkog standardnog jezika i slovopisne norme kao poveznice književne baštine na trima stilizacijama hrvatskoga književnog jezika i tronarječnom hibridu. Priredit će se slike izvornika svih dvanaest gramatika u suradnji s Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu. Tekstualnim digitalnim izdanjem bit će predstavljeno osam gramatika, odnosno transkripcija ili prijevodima na kojima će se provoditi kodiranje segmenata gramatičkoga teksta i morfoloških paradigma TEI oznakama.

Na skupu koji je trajao 1. i 2. prosinca 20222. godine okupio je više od četrdeset znanstvenika iz nekoliko srednjeeuropskih zemalja. Radovi sa supa biti će objavljeni u posebnom zborniku radova.