Objavljena knjiga Dražena Pehara “Jezik kao tvorac kolektivnoga tijela-naturalistička perspektiva”

Knjigu Dražena Pehara “Jezik kao tvorac kolektivnoga tijela – naturalistička perspektiva” objavili su zagrebački nakladnici Hrvatska sveučilišna naklada i HKD Napredak-Napredak futura.

Nakladnici ističu kako u posljednjih dvadesetak godina mnogobrojna istraživanja u svim područjima društvenih znanosti nastoje pojam ljudskog tijela staviti u središte pozornosti.

Do sada, napominju, nismo imali sveobuhvatnu teoriju koja bi to učinila za područje jezika u cjelini, kao jednoga od ključnih obilježja ljudske vrste.

Pehar razrađuje i brani tezu da jezik predstavlja oruđe koje tvori kolektivno tijelo, naglašavaju nakladnici.

Teorija koju izlaže nadilazi i premošćuje te eliminira neka ključna dvojstva koja povezujemo uz tradiciju teoretiziranja o jeziku, ističu.

Dodaju kako se radi o dvojstvu između mentalnog i verbalnog, prirode i društva, urođenog i konvencionalnog, između informacijske i performativne uloge jezika ili između normativnog i empirijskog aspekta te između kolektivističke i individualističke perspektive.

Nakladnici napominju kako je Peharova knjiga primarno namijenjena nastavnicima i studentima filozofije, lingvistike i politike te svima koji razmišljaju o odnosu jezika i zajednice.

Pisana je, naglašavaju, jasno, jednostavno i zanimljivom terminologijom koja je uobičajena u suvremenoj filozofskoj analizi pa je zbog toga pristupačna i širem krugu čitatelja.

Knjiga “Jezik kao tvorac kolektivnoga tijela – natiralistička perspektiva” sastoji se od pet poglavlja – Jezik kao oruđe koje tvori kolektivno tijelo; Učenje jezika; Materijalni supstrati i mehanizmi; Laganje i metafore i Kolektivne vrijednosti tijela, dediskurzacija i fatička funkcija.

Dražen Pehar

Filozof i prevoditelj Dražen Pehar (1967.) diplomirao je 1992. filozofiju i klasični grčki jezik na Filozofskom Fakultetu u Zagrebu.

Doktorirao politiku i međunarodne odnose, Keele, Sveučilište Keele, UK, 2006. sa tezom o diplomatskoj višeznačnosti. Magistrirao diplomatske znanosti 1997., sa summa cum laude, Malta-Mediteranska Akademija za diplomatske studije. Diplomirani filozof i grecist (Zagreb 1992). Bio zaposlen u Veleposlanstvu SAD, Sarajevo, te u OHR, Sarajevo. Predavao nekoliko politoloških predmeta, na engleskom i hrvatskom, uključujući Political Concepts and Ideologies (DIU, Dubrovnik, RH), State and Government (SSST, Sarajevo), te Uvod u politologiju i Osnove diplomacije (Fakultet za međunarodne odnose, Sveučilište Hercegovina, Mostar).

Autor: Hina