Ulaganje u obrazovanje donosi sigurniju budućnost

U subotu, 11. lipnja 2022. godine završio je sa radom dvodnevni seminar kojeg su organizirali Hrvatsko kulturnog društvo Napredak i EZA (Europski centar za radnička pitanja iz Njemačke). EZA inače  okuplja 70 članica iz 29 zemalja, a predstavnici iz 11 zemalja sudjelovali su u radu zagrebačkog seminara.

Dok je prvi dan rada seminara protekao više u analizi postojećeg stanja na tržištu rada, te položaju radnika u odnosu na poslodavce u vrijeme pandemije COVID 19, drugi dan seminara bio je usmjeren na analizu obrazovnog sustava i primjenu novih tehnologija u sustavu obrazovanja.

Drugi dan rada kojeg je otvorio Piergiorgio Sciacqua, ko-predsjedavajući Europskog centra za radnička pitanja, donio je vrlo sadržajnu diskusiju koja je iznjedrila neke nove poglede na stanje u obrazovanju, te prijedloge koje bi trebalo provesti kako bi obrazovanje donosilo bolje rezultate u konkretnoj primjeni. On je uočio niz problema koji se javljaju u Italiji kod mlađe generacije u dobi od 19 do 29 godina. Veliki je porast mladih koji ništa ne rade, a niti se školuju te povećan postotak kriminaliteta kod mladih što stvara sliku beznađa. Upozorio je na problematiku održivog razvoja, pojavu novih tehnologija koje donose s jedne strane bitna poboljšanja, ali ne pravovremeno ovladavanje njima donosi gubitak radnih mjesta kao i niz drugih problema koji neminovno nastaju kao posljedica takvog stanja.

Dejan Nemčić iznio je svoja iskustva u radu s mladima u obrazovanju i sputanost birokratskim aparatom koji stvara niz dodatnih problema učiteljima i radnicima u obrazovnom sektoru.

Analizirajući trenutno stanje u obrazovanju, došlo se je do zaključka da je u skoro u svim zemljama slično stanje. Naročito se to odnosi na tranzicijske zemlje i zemlje s područja bivše Jugoslavije.

Na kraju seminara Nikola Čiča, predsjednik HKD Napretka, zahvalio je svim sudionicima na radu, zaključivši da je seminar bio izuzetno zanimljiv i da takva okupljanja donose nove ideje za rješavanje problema u obrazovanju. Jedino kvalitetno obrazovanje i primjena novih tehnologija u sustavu obrazovanja mogu dovesti do očuvanja radnih mjesta i boljeg standarda radnika.