U Živinicama održana XVI. sjednica Središnje uprave Hrvatskog kulturnog društva Napredak

Uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera, pod predsjedanjem predsjednika dr. sc. Nikole Čiče, u Živinicama je u prostorijama Gradske vijećnice , u subotu 13. studenoga 2021. održana XVI. sjednica Središnje uprave Hrvatskog kulturnog društva “Napredak“.

U uvodnom dijelu sjednice, u ime Podružnice Živinice, nazočne je pozdravila predsjednica Podružnice prof. dr. Erna Lučić koja je poželjela srdačnu dobrodošlicu te sretan i uspješan rad članovima Središnje uprave. Predsjednik HKD Napredak dr. sc. Nikola Čiča zahvalio je na lijepim riječima dobrodošlice i iskazanom gostoprimstvu.

Na početku radnog dijela sjednice usvojen je predloženi dnevni red XVI sjednice. Nakon čega se raspravljalo se o zapisnicima s XIV. i XV. sjednice Središnje uprave. Informacija o realizaciji zaključaka i odluka donesenih na prethodnoj sjednici .

Informaciju o održanoj 67. i 68. Glavnoj izvještajnoj skupštini HKD Napredak koja je održana u Mostaru 2. listopada 2021. godine na kojoj su sudjelovali zastupnici iz Napretkovih podružnica i udruga kao i brojni gosti predstavio je predsjednik dr. Čiča. U svom obraćanju predsjednik je održanu Skupštinu ocijenio vrlo uspješnom  i zahvalio se svima koji su doprinijeli da Skupština protekne u najboljem ozračju. Posebno se zahvalio predsjedniku Organizacijskog odbora za pripremu Skupštinu i dopredsjedniku HKD Napredak Miroslavu Landeki.

Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu i ustroju Središnje prave HKD Napredak s prijedlogom nacrta Odluke o imenovanju članova Povjerenstva Središnje uprave koje su predstavili predsjednik dr. Čiča i članovi Povjerenstva za Statut i pravna pitanja Venka Zorić, dopredsjednica HKD Napredak i Josip Nikolić, član Središnje uprave HKD Napredak, bila je također jedna od točki usvojenog dnevnog reda sjednice Središnje uprave. Poslovnikom se uređuje unutarnji ustroj i način rada Središnje uprave HKD Napredak  i radnih tijela Središnje uprave. Na sjednici je donesena i Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Napretkovog kulturnog centra u Zagrebu.

Prijedlog plana obilježavanje 120. obljetnice od utemeljenja HKD Napredak, koja se obilježava sljedeće godine, nazočnima je predstavio predsjednik dr. Čiča. Na sjednici je donesena Odluka o formiranju Organizacijskog odbora za obilježavanje ovog značajnog jubileja u sastavu: dr. sc. Nikola Čiča, predsjednik i članovi: Miroslav Landeka, Josip Križanović, prof. dr. Vanda Babić Galić Ivica Kovačević. Nakon rasprave po o ovoj točci zaključeno je da u idućem razdoblju svi članovi Središnje uprave dostave konkretan prijedlog obilježavanja temeljem kojeg će imenovani Organizacijski odbor napraviti konačan plan obilježavanja obljetnice, a predsjednik Čiča obratit će se svim podružnicama da i svojim aktivnostima u idućoj godini obilježe ovu značajnu obljetnicu.

Program ovogodišnje manifestacije Napretkovi božićni dani 2021. predstavila je voditeljica Stručne službe HKD Napredak Dragan Radić Poljo. Istaknula je kako je program ovogodišnje manifestacije sastavljen od tradicionalne Božićne izložbe, turnira u malom nogometu i šahu, predstavljanju knjige dok je središnji događaj Napretkov božićni koncert koji se tradicionalno održava u sarajevskom Narodnom kazalištu.

Dopredsjednik HKD Napredak i predsjednik Povjerenstva za gospodarstvo Josip Križanović upoznao je nazočne članove Središnje uprave o gospodarskim aktivnostima.

Članovi Središnje uprave dali su suglasnost na osnivanje podružnice HKD Napredak u Livnu. Obnoviteljska skupština je zakazana za 18. studenoga 2021. godine. O aktivnostima poduzetim na utemeljenju i početku rada Instituta za tradiciju i kulturu Hrvata BiH nazočne je upoznao dopredsjednik Miroslav Landeka. Na sjednici je zaključeno da će Institut za tradiciju i kulturu Hrvata BiH imati četiri odjela i to Odjel za folkloristiku i tradicijsku kulturu, Odjel za hrvatski jezik i književnost te multikulturalne veze, Odjel za povijest Hrvata BiH i Odjel za film i medije. Na idućem sastanku Inicijativnog odbora planirano je početi pripreme aktivnosti za pravljenje organizacijske sheme, plana medijska promidžba te priprema osnivačkog akta Instituta koji će djelovati u sklopu HKD Napredak.