U velikoj obitelji HKD Napredak učlanilo se 507 članica i članova

Sarajevo – Pod predsjedanjem predsjednika HKD Napredak dr. sc. Nikole Čiče, u Sarajevu je u prostorijama Napretkovog kluba Lira, u subotu 15. listopada 2022. godine održana XXI. sjednica Središnje uprave Hrvatskog kulturnog društva “Napredak“.

Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda XXI. sjednice uslijedila je rasprava i usvajanje zapisnika sa XIX. i XX. sjednice Središnje uprave. Članicama i članovima Središnju uprave prezentirana je i Informacija o realizaciji zaključaka i odluka donesenih na prošloj sjednici Središnje uprave.

Također, članovima Središnje uprave predočeno je i Izvješće Povjerenstva za kulturu, izdavaštvo i medije s prijedlogom odluka i zaključaka koje je predočio dopredsjednik HKD Napredak i predsjednik Povjerenstva Miroslav Landeka. Dopredsjednik Landeka upoznao je nazočne kako je završena cjelokupna priprema za tisak Napretkovog kalendar za 2023. godinu i prikupljeni su svi tekstovi i fotografije za novi broj Hrvatskog narodnog godišnjaka, koji također do konca ovog mjeseca treba biti u tisku. Pod ovom točkom nazočni su upoznati kako je zaprimljeno 507 zahtjeva za izradu novih jedinstvenih članskih iskaznica i to od sljedećih podružnica/udruga: Derventa (11), Zagreb (2), Sarajevo (45), Novi Travnik (8), Busovača (4), Tešanj (5), Mostar (10), Vitez (62), Ilijaš (1), Beč (1), Kreševo (18), Banja Luka (5), Kakanj (2), Knin (6), Brčko (34), Posušje (3), Bugojno (28), Glamoč (86), Bihać (21), Živinice (15), Doboj (13), Livno (22), Uskoplje (30) i Kiseljak (73). Zaključno s 15. Listopadom, računajući i ove izrađene iskaznice u jedinstvenom registru članstva Hrvatskog kulturnog društva Napredak upisano je ukupno 4660 članova.

O aktivnostima Povjerenstva za gospodarstvo s prijedlogom odluka i zaključaka u proteklom razdoblju nazočne je upoznao dopredsjednik HKD Napredak i predsjednik Povjerenstva Josip Križanović.

Jedna od glavnih tema sjednice, o kojoj je nazočne izvijestio predsjednik dr. Čiča, bila je predstojeća 69. Svečana glavna izvještajna Skupština HKD Napredak koja bi se odlukom Središnje uprave, trebala održati u Zagrebu u subotu, 26. studenoga 2022. godine. Inače, na dnevnom redu Skupštine se trebaju naći izvješća o radu Središnje uprave i predsjednika Društva, Nadzornog odbora, Stegovnog suda te Napretkovih podružnica i udruga.

Informaciju o realiziranim programima Središnje uprave te podružnica i udruga u okviru obilježavanja 120 godina od utemeljenja HKD Napredak predstavio je predsjednik dr. Čiča. Istaknuo je kako je povodom ovog velikog jubileja do sada upriličen veliki broj umjetničkih i kulturnih događaja u Sarajevu, ali i velikom broju podružnica. Kruna ove značajne obljetnice bila je Svečana akademija i Međunarodni simpozij pod nazivom “Kultura i identitet Hrvata u BiH s posebnim osvrtom na rad i djelovanje HKD Napredak (1902. -2022.) koji su održani u mjesecu rujnu u Sarajevu.

Predsjednik je nazočne upoznao kako je Vlada Sarajevske županije utvrdila Odluku o proglašenju temeljnih udruga kulture naroda Bosne i Hercegovine od posebnog interesa za Sarajevsku županiju, te je uputila na razmatranje Skupštini SŽ. Proglašenje ovih udruga od posebnog značaja za Sarajevsku županiju podrazumijeva njihovo uvrštavanje u Proračun SŽ i osiguranje namjenskih sredstva za njihov rad i djelovanje, ali je i svojevrsna potvrda i priznanje društvenog statusa ovih temeljnih udruga kulture naših naroda, kao i njihove povijesne i suvremene vrijednosti. Također je nazočne obavijestio i o tome kako je Arhiv Federacije BiH Hrvatskom kulturnom društvu “Napredak” dodijelio priznanje „Kralj Tvrtko l. Kotromanić“.

HKD Napredak