U organizaciji HKD Napredak Glavna podružnica Mostar održano predavanje „Austrougarske fortifikacije u Mostaru između nastajanja i nestajanja“

Mostar, 29. lipanj 2021.- HKD Napredak Glavna podružnica Mostar organizirala je u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače predavanje o temi „ „Austrougarske fortifikacije u Mostaru između nastajanja i nestajanja“.

Predavanje je održao, Manuel Martinović, član HKD Napredak Glavna podružnica Mostar, dugogodišnji istraživač vojne povijesti, publicista i autor više stručnih, znanstvenih i popularnih članaka na temu fortifikacija u Hercegovini, kako u domaćim tako i u stranim medijima.
U svom izlaganju Martinović je kazao kako je odmah po dolasku u Bosnu i Hercegovinu 1878. godine Austrougarska pristupila detaljnim analizama postojećega fortifikacijskog sustava naslijeđenog od osmanske vojske kao i izgradnju novoga sustava prilagođenijeg novim načinima ratovanja i suvremene ratne tehnike.

Manuel Martinović, predavač

Naime, postojeći fortifikacijski sustav nije udovoljavao novim kriterijima vojne arhitekture tako da se krenulo u izgradnju potpuno novoga sustava. Neki od objekata iz toga razdoblja nastavili su se koristiti kao npr. neke kule u sklopu pojasne utvrde u Trebinju i starog grada Vratnika iznad Sarajeva, neke su dograđene i proširene a građene su i nove utvrde na mjestu starijih kao što je utvrda iznad Stoca, na mjestu staroga obrambenog kompleksa, ili npr. Bijela Tabija iznad Sarajeva. Konceptualno rađene su pojasne utvrde oko gradova kao što su Trebinje, Bileća, Mostar i Sarajevo.

Werk 9- desno krilo utvrde

Mostar kao upravno i vojno središte mostarskog okruga imao je najviše utvrđenih objekata u Bosni i Hercegovini. Ukupno je bilo po numeraciji 19 utvrda od kojih je Werk kategoriju s topništvom imalo šest objekata, dok je kategoriju Wachhaus imalo devet objekata. Tri su utvrde bile u kategoriji Schanze (Šanac) što je predstavljalo veći objekt nepokriven s velikim rovom, prilagođen za djelovanje topništvom i lakim naoružanjem. Postojale su također i fortificirane bitnice kao samostalne fortifikacije od kojih se jedna, numerirana, nalazila na sjevernom ulazu u grad u rajonu Vrapčića, a ostale četiri na brdu Hum u sklopu središnje utvrde. Utvrde su povezane sa oko 200 međupoložaja u vidu otpornih točaka povezanih rovovima u kamenu ili betonu, i opasanih bodljikavom žicom. Neki od položaja imali su i čelične ploče za djelovanje strojnicama a one su težile oko 4,5 tone. Osim toga izgrađena su i 34 položaja na visovima oko grada u polustalnoj fortifikaciji kao vanjski prsten obrane. Unutarnju jezgru obrane činili su defanzivna vojarna Nordlager (Sjeverni logor), te vojarne Sudlager (Južni logor gdje je bila i vojna bolnica), Westlager (Zapadni logor – danas Sveučilište) i Ostlager (Istočni logor – Konak). Pored toga kao logistička podrška izgrađena je golema infrastrukturna mreža u vidu puteva, željeznice, skladišta, cisterni za vodu s kolektorima (čatrnje), vodovod u urbanom dijelu Mostara, strelišta, bolnice, vojna groblja, zračna baza u Jasenici, itd.

Merdžan glava-frontalni smještajni obrambeni dio

Sve navedeno, naglasio je Martinović, upućuje na zaključak kako je Mostar bio najgušće fortificiran grad u BiH, a neka područja poput Podveležja, te posebice brdo Hum iznad Mostara, čine možda najgušću skupinu fortifikacija i u europskim pa i svjetskim okvirima u to doba.
Na kraju predavanja poručio je kako čovjek i danas ostaje zadivljen inventivnosti i organizaciji tadašnje Monarhije uzimajući u obzir količinu izgrađenih materijalnih dobara i stupanj tehnike i tehnologije prije 140 godina.
U ime HKD Napredak Glavna podružnica Mostar Miroslav Landeka dopredsjednik u svom obraćanju kazao je kako je HKD Napredak ovim predavanjem želio skrenuti pozornost na kulturnu baštinu svojim sugrađanima i potaknuti ih na njezino održavanje i očuvanje.

Miroslav Landeka, dopredsjednik HKD Napredak

Istaknuo je kako su prepoznali kao društvo onim što Martinović radi, a rezultat toga u konačnici će vrlo skoro biti monografija u nakladi Središnje uprave HKD Napredak. Ona će sadržavati sve utvrde u BiH, tako da ćemo se pridružiti Austriji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, zemlje koje jedine imaju monografije s utvrdama iz tog razdoblja.

HKD Napredak Glavna podružnica Mostar