Sačuvajmo vodu i za buduće generacije

U ponedjeljak, 22. ožujka 2021. godine Hrvatsko kulturno društvo Napredak – Napretkov kulturni centar obilježavajući Svjetski dan voda održalo tribinu pod nazivom „Što voda znači tebi?“ što je ujedno i ovogodišnji hrvatski slogan povodom Svjetskog dana voda. Sačuvajmo vodu i za buduće generacije, bila bi jasna poruka ove Napretkove tribine.

Onečišćenje voda nameće kao jedan od gorućih problema u svijetu, a niti Hrvatska, iako jedna od zemalja s bolje očuvanim vodnim resursima, nije imuna od problema onečišćenja voda koji pogađaju sve veći broj zemalja u svijetu.

Prvi od izlagača na Napretkovoj tribini bio je Mario Obrdalj, voditelj za pripremu Europskih projekata pri Hrvatskim vodama koji je kroz temu „Zaštita voda u RH – osnovne mjere putem pripreme i provedbe EU projekata“ prezentirao pet glavnih dijelova složenog sustava analiza i priprema pri apliciranju na sredstva koja osigurava Europska unija te njihovo provođenje i valorizaciju izvedenih radova.
Veoma važan dio cijelog procesa predstavljaju vodne direktive koje u pravilu nisu u nadležnosti samo jednog sektora, nego je veoma važna horizontalna povezanost poput stanja u okolišu i sl., kako bi se stvari mogle realizirati na najbolji način.
Ključne odrednice vodnih direktiva obuhvaćaju sve vode (rijeke, jezera, podzemne vode, priobalno more), i sve antropogene utjecaje na njih. Svrha je dostizanje dobrog stanja vode, a posebno zaštita resurse vode za piće. Potreban je kombinirani pristup u uklanjanju onečišćenja te stalni monitoring stanja voda i program mjera za postizanje tog stanja te izrada planova i programa kao i ekonomske analize kao potporu dostizanju okolišnih ciljeva.

Mario Obrdalj je naglasio kako je Europski parlament 8.9.2015. godine izglasao Rezoluciju „Right2Water” s 364 glasa za i 96 protiv i 261 suzdržan o PRAVU NA VODU I SANITACIJU KAO OSNOVNO LJUDSKO PRAVO! Broj onih protiv, a i onih suzdržanih znakovito govori o različitim lobističkim centrima koji se zalažu za privatizaciju vodnih resursa i onemogućavanju da svaki pojedinac ima pravo na pitku vodu.

Drugi od predavača na tribini bio je dr. sc. Hrvoje Carić s Instituta za turizam s temom „Onečišćenje mora“. On je iznio niz ozbiljnih činjenica koje govore o opasnosti koja prijeti onečišćenju Jadranskog mora, ali i o drugim zagađivačima koji indirektno utječu na stanje onečišćenja mora. Veliki problemi prijete od posljedica onečišćenja uzrokovanim različitim poljoprivrednim aktivnostima i prekomjernim i nekontroliranim unošenjem nitrata u vodu što ugrožava kako pitku vodu tako i more. Posebno se osvrnuo na zagađenje uzrokovano kruzerima prvenstveno s balastnim vodama, ali isto tako i unošenjem teških metala.

Oba sugovornika suglasna su kroz diskusiju da je potrebna što bolja horizontalna komunikacija kako bi se problemi što brže i bolje registrirali te uklonile njihove štetne posljedice za okoliš.

U ime domaćina HKD Napredak sve prisutne pozdravio je Goran Štrbac, član Upravnog odbora Napretkovog kulturnog centra.
Na kraju predavanja posjetiteljima tribine Hrvatske vode pripremile su za njih prigodne promotivne darove.