Predstavnici HKD Napredak sudjeluju na Međunarodnom seminaru u Beogradu

Od 2. do 5. ožujka u Beogradu se održava Međunarodni seminar na temu “Jednake mogućnosti na tržištu rada – rodna ravnopravnost i četvrta industrijska revolucija”. Seminar je organizirao Republički sindikat zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim financijskim organizacijama Srbije (BOFOS) u suradnji sa Europskim centrom za radnička pitanja (EZA), a uz podršku Europske unije.

Uz predstavnike iz brojnih zemalja na međunarodnom seminaru sudjeluju i predstavnici HKD “Napredak” iz Bosne i Hercegovine.

Cilj seminara je da se sazna koji je glavni utjecaj Četvrte industrijske revolucije na rodnu ravnopravnost te što sindikati treba da rade i kako da se pripreme za kvalitetan socijalni dijalog kada je u pitanju rodna ravnopravnost u industriji.