I HKD Napredak potpisao Deklaraciju temeljenu na načelima Ujedinjenih naroda za osnaživanje žena koju su predstavili UN Women i UN Global Compact 2010.

Predstavnici HKD Napredak potpisali su u četvrtak 3. ožujka 2022. godine u Beogradu Deklaraciju temeljenu na načelima Ujedinjenih naroda za osnaživanje žena koju su predstavili UN Women i UN Global Compact 2010.

Tekst Deklaracije glasi:

Mi, dolje potpisani sudionici seminara “Jednake mogućnosti na tržištu rada Ravnopravnost spolova i četvrta industrijska revolucija” koji je održan u Beogradu, Srbija od 2. do 5. ožujka 2022. godine u organizaciji Republičkog sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim financijskim organizacijama Srbije (BOFOS) u suradnji sa Europskim centrom za radnička pitanja (EZA), a uz podršku Europske unije, usvajamo

DEKLARACIJU
 temeljenu na načelima Ujedinjenih naroda za osnaživanje žena koju su predstavili UN Women i UN Global Compact 2010.

  • Promicat ćemo ravnopravnost spolova kroz sindikalne aktivnosti, na razini poslodavaca, na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
  • Nastojat ćemo uspostaviti kulturu korporativnog vodstva prilagođenu jednakosti,
  • Nastojat ćemo osigurati zdravlje, sigurnost i dobrobit svih zaposlenika.
  • Zalagat ćemo se za pravedno postupanje prema svim ženama i muškarcima na poslu – poštovanje i podršku ljudskih prava i nediskriminacije.
  • Inzistirati ćemo na načelu jednake plaće za rad jednake vrijednosti, bez obzira na spol zaposlenika.
  • Zalagat ćemo se za sustav poštenog napredovanja u karijeri za svakog zaposlenika bez obzira na spol.
  • Promicat ćemo obrazovanje, osposobljavanje i profesionalni razvoj za žene i muškarce, odnosno za jednak pristup profesionalnom razvoju.

Podsjetimo, u Beogradu se od 2. do 5. ožujka u Beogradu održava Međunarodni seminar na temu “Jednake mogućnosti na tržištu rada – ravnopravnost spolova i četvrta industrijska revolucija”. Seminar je organizirao Republički sindikat zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim financijskim organizacijama Srbije (BOFOS) u suradnji sa Europskim centrom za radnička pitanja (EZA), a uz podršku Europske unije.

Cilj seminara je da se sazna koji je glavni utjecaj Četvrte industrijske revolucije na rodnu ravnopravnost te što sindikati treba da rade i kako da se pripreme za kvalitetan socijalni dijalog kada je u pitanju rodna ravnopravnost u industriji.

Uz predstavnike iz brojnih zemalja na međunarodnom seminaru sudjeluju i predstavnici HKD “Napredak” iz Bosne i Hercegovine.