NATJEČAJ za dodjelu projektnih sredstava aktivnim podružnicama i udrugama koje su sastavni dio HKD Napredak za 2022. godinu

Na osnovi odredbi Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak, članak 38. točke 5. i 12., Središnja uprava je donijela odluku prema kojoj dana 11. prosinca 2021. godine raspisuje:

NATJEČAJ
za dodjelu projektnih sredstava aktivnim podružnicama i udrugama koje su sastavni dio HKD Napredak za 2022. godinu

Središnja uprava HKD Napredak sufinancirat će iz proračunskih sredstava dio predloženih projekata, a podružnica/udruga će osigurati ostatak sredstava iz drugih izvora.

Predmet ovog natječaja su isključivo programski sadržaji podružnica/udruga (ne građevinski pothvati ili sredstva za funkcioniranje podružnica/udruga).

Podružnice/udruge su dužne Središnjoj upravi dostaviti pisano izvješće (fotografije, plakat, poziv, medijska izvješća) o projektima koji su realizirani a koji su bili predmet natječaja i to najkasnije 30 dana nakon završetka projekta.

Na poziv se mogu prijaviti sve aktivne podružnice/udruge koje su dostavljale izvješća o radu kao i financijska izvješća u protekle dvije godine, i koje su potpisale i dostavile Odluku o uvažavanju organizacijske strukture i ustrojstva HKD-a Napredak i čuvanju jedinstva društva, Pravilnik o reguliranju međusobnih odnosa unutar HKD Napredak, te Akt o odobrenju prava korištenja zaštićenih robnih žigova nositelja prava HKD Napredak. One podružnice/udruge koje to nisu učinile, izvješća i akte mogu dostaviti najkasnije do 24. siječnja 2022. godine, kako bi prijava bila uzeta u razmatranje.

Prijave projekata podružnice/udruge mogu dostaviti najkasnije do 24. siječnja 2022. godine na prijavnom obrascu koji je sastavni dio ovog natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje, a podružnice koje su dobile sredstva u prošloj godini po natječaju, a nisu organizirale sadržaje ili realizirali projekt, ne mogu se natjecati na ovom natječaju, izuzev ako je riječ o projektu ili sadržaju koji je predviđen da se realizira u dvije ili više godina.

Povjerenstvo za podružnice, udruge, klubove, zaklade i članstvo Središnje uprave razmotrit će sve pristigle prijave, te svoj prijedlog za dodjelu projektnih sredstava aktivnim podružnicama/udrugama dostaviti Središnjoj upravi.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE

Prijave slati poštom na adresu:

HKD Napredak – Središnja uprava
M. T
ita 56/II
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

S naznakom „Prijava projekata podružnice/udruge HKD Napredak (naziv podružnice/ udruge/ grada)“

PREDSJEDNIK:
Dr. sc. Nikola Čiča, v.r.