Iz tiska izašao Hrvatski narodni godišnjak 2021.

Iz tiska je izašao, novi, 68. broj Hrvatskog narodnog godišnjaka, glasila koje zauzima posebno mjesto u Napretkovoj izdavačkoj djelatnosti.

Unatoč poteškoćama koje su nas zadesile ove godine HKD Napredak i dalje vjerno slijedi svoju tradiciju izdavanja izdanja koje je najznačajniji Napretkov izdavački projekt na koji smo svi u Napretku ponosni.

Na naslovnici Godišnjaka se nalazi službeni logo 30 godina obnove rada Društva, dok se na poleđini nalazi naslovnica Napretkovog zidnog kalendara za 2021. godinu, Plivski vodopad.

Godišnjak služi u prvom redu za upoznavanje članstva i javnosti o djelovanju Društva i podružnica i njihovim aktivnostima. Riječ je o izdanju u kojem se mogu pronaći ozbiljna i vrijedna književna djela, izvrsni povijesni, etnološki, zemljopisni i drugi znanstveni radovi, kritike i prikazi.

Uz izvješća o radu Središnje uprave i Napretkovih podružnica i udruga za prošlu godinu, prilozi brojnih suradnika od prvog broja Godišnjaka davne 1907. pa do broja 68 za 2021. godinu, svjedok su kulturnih, političkih i drugih društvenih događaja u vremenu u kojem su nastali.

Ovogodišnje izdanje posvećeno je, također, 30. obljetnici rada i djelovanja Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Obnoviteljska skupština Napretka održana je 29. rujna 1990. u Sarajevu u kinu “Dubrovnik”.

Glavni i odgovorni urednik ovog broja Godišnjaka, kao i nekoliko ranijih, je član Središnje uprave HKD Napredak Franjo Bratić. Uredništvo Godišnjaka čine i Ivana Barišić, članica Središnje uprave te Miroslav Landeka, dopredsjednik HKD Napredak.