EU projekt Napredovao bih

Napretkov kulturni centar (NKC), je proveo projekt Napredovao bih koji je bio sufinanciran od strane Europske unije.

Cilj projekta je bio osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice u domeni organizacije i digitalizacije edukativnih i kulturnih sadržaja i povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 godina i starijih od 54 godine putem organiziranja večeri kviza kao i glazbenih večeri. Mjera je ovo kojom Europska unija potiče jačanje organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice.

Partner u projektu je bila Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Ja BIH (Udruga Ja BIH).

Bespovratna sredstva projekta osigurana su iz Europskog socijalnog fonda 406.533,75 kuna (85%) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske 71.741,25 kuna (15%) u ukupnom iznosu od 478.275,00 kuna.

U sklopu projekta provedene su edukacija zaposlenika i volontera NKC-a i Udruge Ja BIH o digitalizaciji edukativnih i kulturnih sadržaja, te edukacija  o poticanju volonterstva i organiziranju volonterskih programa u domeni kulture i umjetnosti. Izobrazbom zaposlenika i volontera ojačani su kapaciteti NKC-a i Udruge Ja bih u primjeni informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Organizacijom glazbenih večeri i večeri kviza kako za svoje članove tako i za širu publiku projekt je omogućio jačanje NKC-a i Udruge Ja BIH time što su svoje programe obogatili kvalitetnim i atraktivnim sadržajima. Sudjelovanje na glazbenim večerima i večerima kviza je bilo besplatno čime se povećala mogućnost pristupa edukativnim i kulturnim sadržajima široj publici što je doprinijelo kvaliteti korištenja njihova slobodnog vremena i većoj uključenosti u društvo.

Postojeće osoblje NKC-a i Udruge ja BIH u sklopu provedbe projektnih aktivnosti ostvarili su suradnju s vanjskim stručnjacima i umjetnicima što će dugotrajno utjecati na daljnji razvoj  i kvalitetu kulturno-umjetničkih programa na području Grada Zagreba.

Trajanje projekta je bilo od 24.12.2021. – 24.03.2023.

Kontakt za više informacija o samom projektu:

[email protected] / 01 48 13 156

Najave i informacije o održanim aktivnostima u sklopu projekta, korisnici i svi drugi zainteresirani mogli su pratiti na facebook stranici projekta Napredovao bih

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr