EU projekt Napredovao bih

Napretkov kulturni centar (NKC), provodi projekt Napredovao bih koji je sufinanciran od strane Europske unije.

Cilj projekta je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice u domeni organizacije i digitalizacije edukativnih i kulturnih sadržaja i povećanje socijalne uključenosti osoba mlađih od 25 godina i starijih od 54 godine putem organiziranja večeri kviza kao i glazbenih večeri. Mjera je ovo kojom Europska unija potiče jačanje organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice.

Partner u projektu je Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Ja BIH (Udruga Ja BIH).

Bespovratna sredstva projekta osigurana su iz Europskog socijalnog fonda 406.533,75 kuna (85%) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske 71.741,25 kuna (15%) u ukupnom iznosu od 478.275,00 kuna.

U sklopu projekta provest će se edukacija zaposlenika i volontera NKC-a i Udruge Ja BIH o digitalizaciji edukativnih i kulturnih sadržaja, te edukacija  o poticanju volonterstva i organiziranju volonterskih programa u domeni kulture i umjetnosti. Izobrazbom zaposlenika i volontera ojačati će se kapaciteti NKC-a i Udruge Ja bih u primjeni informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Organizacijom glazbenih večeri i večeri kviza kako za svoje članove tako i za širu publiku projekt će omogućiti jačanje NKC-a i Udruge Ja BIH time što će svoje programe obogatiti kvalitetnim i atraktivnim sadržajima. Sudjelovanje na glazbenim večerima i večerima kviza je besplatno čime se povećava mogućnost pristupa edukativnim i kulturnim sadržajima za širu publiku što doprinosi kvaliteti korištenja njihova slobodnog vremena i većoj uključenosti u društvo.

Postojeće osoblje NKC-a i Udruge ja BIH u sklopu provedbe projektnih aktivnosti ostvarit će suradnju s vanjskim stručnjacima i umjetnicima što će dugotrajno utjecati na daljnji razvoj  i kvalitetu kulturno-umjetničkih programa na području Grada Zagreba.

Trajanje projekta je od 24.12.2021. – 24.03.2023.

Kontakt za više informacija o samom projektu:

[email protected]  / 091 576 1526

Najave i informacije o održanim aktivnostima u sklopu projekta, možete pratiti na facebook stranici projekta Napredovao bih

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr