Veleposlanica Kathleen Kavalec, voditeljica Misije OESS-a u BiH, sastala se sa predstavnicima Međukulturnog vijeća

Fotografije: Federalna novinska agencija (FENA)

Veleposlanica Kathleen Kavalec, voditeljica Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini, sastala se danas, 11. ožujka 2022. godine u Sarajevu s predstavnicima Međukulturnog vijeća Bosne i Hercegovine, međuinstitucionalne koordinacije koju čine temeljne organizacije kulture naroda Bosne i Hercegovine – Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“, Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ i Židovsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo „La Benevolencija“.

Na sastanku, predstavnici Međukulturnog vijeća upoznali su veleposlanicu Kavalec s radom nedavno uspostavljenog Međukulturnog vijeća, kao i s radom svih temeljnih organizacija kulture naroda Bosne i Hercegovine pojedinačno, kao i s njihovom više od jednog stoljeća dugom tradicijom. U razgovoru je posebno naglašena povijesna i suvremena uloga spomenutih organizacija u afirmiranju i razvoju kulture i identiteta kako pojedinih naroda Bosne i Hercegovine, tako i Bosne i Hercegovine kao multietničke i interkulturne cjeline. Sa sviješću da se u kulturi oblikuje identitet svakog naroda pojedinačno, ali i da kultura spaja ljude i narode međusobno, posebno je istaknuta važnost ovih organizacija u njegovanju bosanskohercegovačke pluralnosti kao jedne od najznačajnijih vrijednosti kulture i društva Bosne i Hercegovine uopće.

Također, predstavnici Međukulturnog vijeća veleposlanicu Kavalec upoznali su i s problemima vezanim za status i način financiranja rada i djelovanja temeljnih organizacija kulture naroda Bosne i Hercegovine i Međukulturnog vijeća kao cjeline, uključujući i problem imovine koja je ovim organizacijama nedemokratski oduzeta 1949. godine. Posebno je istaknuta potreba da se na adekvatan zakonski način riješi status i način financiranja rada i djelovanja ovih organizacija, što je primarni problem čijem je rješavanju potrebno žurno pristupiti, bez odlaganja, a kako bi spomenute organizacije mogle neometano vršiti svoju važnu kulturnu i širu društvenu ulogu.

Veleposlanica Kavalec istaknula je da Bosna i Hercegovina njeguje višestoljetno iskustvo suživota na svojim prostorima i čuva bogato zajedničko nasljeđe svojih naroda.

„Temeljne organizacije kulture naroda Bosne i Hercegovine bitan su akter u očuvanju i promociji kulture zajedničkog života i mira, što doprinosi i jačanju društvene kohezije. Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini podržava formiranje Međukulturnog vijeća i pružit će podršku aktivnostima koje afirmiraju i promiču uzajamnost i zajedništvo kao jedan od temelja bosanskohercegovačkog  društva“, zaključila je veleposlanica Kavalec.