UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA: KAKO POMIRITI TURIZAM I ZAŠTITU?

Institut za turizam i Napretkov kulturni centar pozivaju Vas na XXI ‘Rasprave o turizmu’ na temu: UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA: KAKO POMIRITI TURIZAM I ZAŠTITU?

Četvrtak, 29. 2. 2024. u 13:00 sati,

HKD Napredak, Bogovićeva 1, (I. kat), Zagreb

Uvodna prezentacija i moderator:

Dr. sc. Izidora Marković Vukadin, Institut za turizam

Panelisti:

Dr. sc. Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, MINGOR

Slavko Štefičar, stuč. spec. oec., ravnatelj Uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije, MINTS

Tomislav Kovačević, dipl. oec., ravnatelj JU NP Plitvička jezera

Ivo Bašić , dipl. oec., ravnatelj JU PP Kopački Rit

Dr. sc. Nika Dolenc, ravnateljica JU Maksimir

Upravljanje posjetiteljima u zaštićenim područjima predstavlja složen izazov koji zahtijeva uravnoteženi pristup između očuvanja prirodnih resursa i poticanja razvoja turizma. Zaštićena područja obuhvaćaju osjetljive ekosustave i biološku raznolikost koja je ključna za globalnu ekologiju i klimatsku ravnotežu. Intenzivna ljudska aktivnost, uključujući turizam, može imati nepovoljne učinke na osjetljive ekosustave, uključujući eroziju tla, degradaciju vodnih resursa i ugrožavanje autohtonih vrsta. S druge strane, turizam može pružiti važne ekonomske i društvene koristi lokalnim zajednicama, potičući svijest o važnosti očuvanja prirode i promovirajući kulturološku razmjenu. Upravljanje posjetiteljima u zaštićenim područjima zahtijeva integrirani pristup koji uzima u obzir ekološke, sociokulturne i ekonomske faktore, kako bi se osiguralo da turizam doprinosi očuvanju prirode, a ne njenoj degradaciji.

Stoga je cilj ovih Rasprava istražiti različite strategije i pristupe koji se mogu primijeniti kako bi se uspostavila ravnoteža između turističkih aktivnosti i ciljeva zaštite. Analizirajući primjere najbolje prakse iz Hrvatske i svijeta, identificirati će se se ključni čimbenici za uspješno upravljanje posjetiteljima, uključujući edukaciju i interpretaciju, kontrolu pristupa, održivo planiranje i suradnju sa lokalnim zajednicama. Kroz integrirani pristup koji uzima u obzir potrebe i ograničenja kako posjećivanja i turizma, tako i ekosustava, predložiti će se smjernice za razvoj efikasnih upravljačkih strategija koje promiču uravnotežen odnos između ljudi i prirode u zaštićenim područjima.

Na navedenom linku je pozivnica za sudjelovanje na koju se možete prijaviti najkasnije do srijede, 28.02.2024. godine :https://forms.gle/4MptdjMLx3iVVWqH9