U Zagrebu održana IV. sjednica Središnje uprave HKD Napredak

U subotu, 14. prosinca 2019. godine u Zagrebu je održana IV. Sjednica Središnje uprave HKD Napredak na kojoj je usvojen Nacrt Programa rada  i financijskog proračuna Središnje uprave HKD Napretka za 2020. godinu. Na početku sjednice pročitan je i usvojen Zapisnik s III. Sjednice Središnje uprave koja je održana 16. studenoga 2019. u Sarajevu.

U nastavku sjednice predsjednik Napretka Nikola Čiča predstavio je ustroj i način funkcioniranja radnih tijela Središnje uprave i prijedlog Odluke o imenovanju stalnih Povjerenstava Središnje uprave HKD Napredak. Kako je rad svih članova Uprave na volonterskoj osnovi, radi efikasnosti i kvalitetnijeg rada povjerenstava, nastojao je rasteretiti članove Uprave na taj način da niti jedan od članova ne bude kao član angažiran  u više od tri povjerenstva. Iznio je također i prijedlog sastava Povjerenstava koje je sastavljen  uz prethodnu konzultaciju s članovima Uprave s opaskom da se sastav tijela može mijenjati i proširivati prema potrebi i obimu posla. Nakon diskusije prijedlog  je jednoglasno usvojen.

Predsjednik Čiča naglašava da se rad Napretka treba što više usmjeriti na povećanje broja članova čime bi kroz kvantitetu došlo i do povećanja  kvalitete i sadržaja programa. I dalje će se zalagati da podružnice imaju autonomiju u kreiranju svojih programa, ali isto tako da se što više koriste unutarnji resursi Napretka angažiranjem njegovih članova. Takvi programi mogu se razmjenjivati  sa drugim podružnicama što će u konačnici smanjiti troškove i poboljšati  suradnju među podružnicama.

Usvojeni su i neki strateški projekti koji će se realizirati tijekom 2020. godine, a Povjerenstvo za stipendiranje upoznalo je Središnju upravu o pristiglim prijavama na Natječaj za stipendiranje u 2019./20. školskoj godini.