Održana Skupština Europskog centra za radnička pitanja (EZA)

Godišnja skupština EZA-e, Europski centar za pitanja radnika održana je proteklog vikenda u Aachenu u Njemačkoj, a na skupštini je bio nazočan i član predsjedništva EZA-e, dr. Franjo Topić, počasni predsjednik HKD Napredak.

EZA ima svoje članice od Portugala do Baltika, to je mreža 73 radničke organizacije iz 30 europskih zemalja, koje zastupaju vrednote zasnovane na socijalnom nauku Crkve.

Predsjednik EZA-e Luc Van den Brande u svome izlaganju osvrnuo na stanje u EU, rekavši kako je prema njegovom mišljenju Junckerova komisija  bila uspješna i socijalno osjetljiva. Jedan od pokazatelja je da je od 27 predloženih zakona EU parlament usvojio njih 24. Također je kazao kako nitko nije očekivao da će BREXIT biti tako kompliciran. Istaknuo je kako EZA očekuje da će i nova Komisija uz ostalo biti  i socijalno osjetljiva, te da će trebati i dalje raditi na izgradnji i proširenju  Europske unije, također treba raditi na uvođenju minimalne plaće u EU. Na koncu je zaključio kako EZA treba i dalje raditi na principu supsidijarnosti, te da se treba više raditi na medijskoj promociji  rada i ideja koje EZA provodi.

Glavna tajnica Sigrid Schraml predstavila je financijski izvještaj za razdoblje  1. travnja 2018 do 31.ožujka. 2019. godine, kako je inače obračunsko razdoblje kada je u pitanju poslovanje EZA-e.  Osim financijskoga izvještaja glavna tajnica je dala presjek aktivnosti u prošloj godini. U četiri godine primljen su 16 novih organizacija „EZA obitelj“  dok su 2 organizacije isključene. Istaknula je kako članice organiziraju različite seminare i konferencije vrlo kvalitetne sa temama koje EZA zastupa i promovira. Uz ostalo spomenula je posjet bivšeg predsjednika koji sada obnaša funkciju počasnog predsjednika EZA-e Bartha Pronka s delegacijom EZA-e  Sarajevu i izrazila žaljenje što Bosna i Hercegovina ne napreduje na  putu prema članstvu u EU onim tempom kojim bi to trebalo. Zahvalila je HKD –u Napredak na dobroj organizaciji posjeta, naglasivši kako su predstavnici EZA-e  prilikom posjeta Sarajevu sreli i posjetili niz visokih dužnosnika Grada i Kantona, kardinala, EU delegaciju i naravno HKD Napredak.

Prilikom rasprava o samim izvješćima i planovima za buduće raspravljalo se o obrazovnom i socijalnom dijalogu, o temama seminara/konferencija koje pojedine članice organiziraju i o doprinosu EZE zaštiti okoliša. Prof Topić u svome izlaganju je između ostaloga kazao da EZA treba posvetiti više pažnje problemu demografije. Izrazio je uvjerenje da će dopredsjednica nove EU komisije Dubravka Šuica to pitanje postaviti visoko i kao jednu od prioriteta Komisije.

Nakon Godišnje skupštine EZA-e održana je i skupština EZA Plus koju je vodio Fritz Neugebauer.

U sklopu programa održan je i seminar pod nazivom Ekološka tranzicija – od prijetnje do prilika koji je prema mišljenju prisutnih bio vrlo uspješan. Između ostalih neki od  zaključaka seminara je  da je iznimno važno da si osvijestimo činjenicu kako živimo u digitalnom dobu koje djeluje na sve nas na način da mijenja i našu svijest i da se zbog toga u pojedinim trenutcima trebamo vratiti u realnost i sagledati stvari kakve jesu. Također da smo svi doprinijeli klimatskoj svjetskoj krizi i da moramo svi na svojoj razini doprinijeti kako bi se ovaj globalni problem u konačnici ublažio.