Natječaj za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije koje dodjeljuje HKD Napredak, Središnja uprava

Temeljem članka 38. točka 12. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Središnja uprava je na IX. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2020. godine u Sarajevu, donijela odluku prema kojoj dana 25. siječnja 2021. godine raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije koje dodjeljuje HKD Napredak, Središnja uprava iz Napretkovog Fonda za stipendiranje i sveučilište Ivo Andrić – Vladimir Prelog i to:

 1. Stipendije za studente viših godina studija koji nisu apsolventi, koji nisu ponavljali godinu, te koji nemaju navršenih 27 godina života.
  Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana.
 2. Stipendije za poslijediplomske studije.
  Stipendija iznosi 3.000,00 KM za godinu dana.
 3. Stipendije za studente prve godine studija, koji prvi puta upisuju prvu godinu, a koji imaju manje od navršenih 20 godina života.
  Stipendija iznosi 1.000,00 KM za godinu dana.
 4. Stipendije iz Podfonda Irene Kozarić za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili studentima koji se nalaze u posebno teškoj socijalnoj situaciji.
  Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana.

Povjerenstvo za stipendije zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u okvirima djelovanja HKD Napredak.

Uz zamolbu za stipendije iz Napretkovog fonda za stipendiranje od točke 1.- 3., prijava za natječaj treba sadržavati:

Obveznu dokumentaciju:

 1. Presliku važeće članske iskaznice HKD Napredak za tekuću godinu, odnosno potvrdu podružnice ili Središnje uprave kojom se potvrđuje članstvo;
 2. Zamolbu s kratkim životopisom i svojeručnim potpisom;
 3. Potvrdu o dosadašnjem uspjehu u školovanju i ovjereni prijepis ocjena;
 4. Potvrdu o upisu u iduću nastavnu/akademsku godinu;
 5. Za one koji prvi put upisuju I. godinu fakulteta neophodno je dostaviti svjedočanstvo četvrtog razreda Srednje škole i završnog (maturskog ispita), te potvrdu ili kopiju važećeg indeksa kao dokaz o upisu na fakultet;
 6. Fotografiju.

Dodatnu dokumentaciju:

 1. Potvrdu o školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre;
 2. Potvrdu o osvojenim nagradama na županijskoj/kantonalnoj, državnoj i međunarodnoj razini;
 3. Preporuku podružnice ili udruge HKD Napredak, čiji ste član, o volonterskom sudjelovanju u njezinom radu.

Kandidatima koji se nalaze u teškoj ili težoj materijalnoj situaciji stipendije će se isplaćivati iz izdvojenih sredstava na posebnom računu Središnje uprave HKD Napredak koji nosi naziv „Podfond Središnje uprave HKD Napredak – Irena Kozarić“.

Pored gore navedene obvezne i dodatne dokumentacije kandidati koji se nalaze u ovoj kategoriji dužni su dostaviti i:

  1. Ovjerenu kućnu listu (dostupnu u mjesnim općinskim uredima);
  2. Potvrdu o primanjima roditelja, (preslika zadnje plaće) ili presliku zadnjeg mirovine, odnosno potvrdu o neuposlenosti izdanu od strane nadležnog ureda za zapošljavanje) ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (izjava o načinu na koji se obitelj uzdržava);
  3. Dokaz o smrti roditelja ( ukoliko jedan ili oba roditelja nisu živi).

Stipendisti iz protekle akademske godine koji apliciraju na Natječaj za dodjelu stipendija za iduću akademsku godinu dužni su dostaviti samo izmjene koje se odnose na osobne podatke, potvrdu o upisu u iduću akademsku godinu, prijepis ocjena s prethodne godine i potvrdu/preporuku podružnice kojoj pripadaju, odnosno Središnje uprave.

Napomena:

Apsolventi, nemaju pravo na apliciranje na Natječaj za dodjelu stipendija.

Apsolventom se u navedenom smislu imaju smatrati studenti koji su upisali i ovjerili sve semestre, odslušali nastavu, ali nisu još diplomirali, odnosno položili sve ispite. Radi se o osobi koja je provela na Sveučilištu ili nekoj drugoj visokoj školi propisano vrijeme i time steklo pravo na polaganje završnog (diplomskog) rada, neovisno o trajanju školovanja.

Rok za prijave na natječaj je 9. veljače 2021. godine.

Prijavu s dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Hrvatsko kulturno društvo Napredak

“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Maršala Tita 56
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina