NATJEČAJ za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije iz Napretkova “Fonda za stipendiranje i sveučilište Ivo Andrić – Vladimir Prelog”

Na osnovi članka 38. točka 12. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak i odluke donesene na XVII. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2021. godine u Banjoj Luci, Središnja uprava Hrvatskog kulturnog društva Napredak raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije iz Napretkova “Fonda za stipendiranje i sveučilište Ivo Andrić – Vladimir Prelog” i to:

 1. Stipendije za studente viših godina studija, koji nisu apsolventi i koji nisu ponavljali godinu te nemaju navršenih 27 godina života.
  Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana.
 2. Stipendije za poslijediplomske studije.
  Stipendija iznosi 3.000,00 KM za godinu dana.
 3. Stipendije za studente prve godine studija, koji prvi puta upisuju prvu godinu, a koji imaju manje od navršenih 20 godina života.
  Stipendija iznosi 1.000,00 KM za godinu dana.
 4. Stipendije iz Pod-fonda Irene Kozarić za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili za studente koji se nalaze u posebno teškoj socijalnoj situaciji.
  Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana.

Povjerenstvo za stipendije zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata, kao i motiviranosti za rad u okvirima djelovanja HKD Napredak.

Uz popunjen Prijavni obrazac i zamolbu za stipendije iz Napretkova fonda za stipendiranje od točke 1.- 3., prijava za natječaj treba sadržavati slijedeću

Obveznu dokumentaciju:

 1. preslik važeće članske iskaznice HKD Napredak za tekuću godinu, odnosno potvrdu podružnice ili Središnje uprave kojom se potvrđuje članstvo;
 2. zamolbu s kratkim životopisom i svojeručnim potpisom;
 3. potvrdu o dosadašnjem uspjehu u školovanju i ovjereni prijepis ocjena;
 4. potvrdu o upisu u iduću nastavnu/akademsku godinu.
 5. Oni koji prvi put upisuju I. godinu fakulteta trebaju dostaviti svjedodžbu četvrtog razreda srednje škole i završnog (maturalnog ispita) te, kao dokaz o upisu na fakultet, potvrdu ili kopiju važećeg indeksa;
 6. fotografiju.

Dodatnu dokumentaciju:

 1. Potvrda o školovanju brata/sestre (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom);
 2. Potvrda o osvojenim nagradama na županijskoj/kantonalnoj, državnoj i međunarodnoj razini;
 3. Preporuka podružnice ili udruge HKD Napredak u kojoj je kandidat učlanjen o volonterskom sudjelovanju u njezinom radu.

Kandidatima koji se nalaze u teškoj ili težoj materijalnoj situaciji stipendije će se isplaćivati iz izdvojenih sredstava na posebnom računu Središnje uprave HKD Napredak koji nosi naziv „Pod-fond Središnje uprave HKD Napredak – Irena Kozarić“.

Osim gore navedene obvezne i dodatne dokumentacije, kandidati koji se nalaze u ovoj kategoriji dužni su u prijavi naglasiti da se prijavljuju u kategoriji za „Pod-fond Središnje uprave HKD Napredak – Irena Kozarić“, te dostaviti i:

 1. Ovjerenu kućnu listu (dostupnu u mjesnim općinskim uredima);
 2. Potvrdu o primanjima roditelja, (preslik zadnje plaće) ili preslik zadnjeg mirovine, odnosno  potvrdu o neuposlenosti izdanu od strane nadležnog ureda za zapošljavanje) ili dokaz o nekom drugom izvoru primanja (izjava o načinu na koji se obitelj uzdržava);
 3. Ukoliko jedan ili oba roditelja nisu živi, onda i dokaz o smrti roditelja.

Stipendisti iz protekle akademske godine koji apliciraju na Natječaj za dodjelu stipendija za iduću akademsku godinu dužni su samo dostaviti:

 • izmjene koje se odnose na osobne podatke,
 • potvrdu o upisu u iduću akademsku godinu,
 • prijepis ocjena s prethodne godine i
 • potvrdu/preporuku podružnice kojoj pripadaju, odnosno Središnje uprave.

Napomena:

Apsolventi, nemaju pravo na apliciranje na Natječaj za dodjelu stipendija.

Apsolventom se imaju smatrati studenti koji su upisali i ovjerili sve semestre, odslušali nastavu, ali nisu još diplomirali, odnosno položili sve ispite. Radi se o osobi koja je provela na Sveučilištu ili nekoj drugoj visokoj školi propisano vrijeme i time steklo pravo na polaganje završnog (diplomskog) rada, neovisno o trajanju školovanja.

Pravo na prijavu na Natječaj imaju samo oni studenti koji su redoviti članovi Hrvatskog kulturnog društva Napredak, odnosno koji su postali članom zaključno s 31. prosincem 2021. godine.

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE

Rok za prijave na natječaj je 18. siječanj 2022. godine.

Prijavu s dokumentima treba dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Hrvatsko kulturno društvo Napredak

“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Maršala Tita 56
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovine

Predsjednik HKD Napredak:
dr. sc. Nikola Čiča, v.r.