Napretkov natječaj za stipendije

Stipendije - HKD Napredak - fond "Ivo Andrić-Vladimir Prelog"

Temeljem članka 38. točka 12. Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Središnja uprava je na XVI. sjednici održanoj dana 19.1.2019. godine u Sarajevu, donijela odluku prema kojoj dana 21. siječnja 2019. godine raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija za dodiplomske i postdiplomske studije iz Napretkovog fonda za stipendiranje i sveučilište „Ivo Andrić – Vladimir Prelog“ za akademsku 2018./2019. godinu i to:

Petnaest (15) stipendija za studente viših godina studija koji nisu apsolventi, koji nisu ponavljali godinu, te koji nemaju navršenih 27 godina života.
Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana.

Pet (5) stipendija za poslijediplomske studije.
Stipendija iznosi 3.000,00 KM za godinu dana.

Dvadeset (20) stipendija za studente prve godine studija, koji prvi puta upisuju prvu godinu, a koji imaju manje od navršenih 20 godina života.
Jednokratna potpora iznosi 1000,00 KM za godinu dana.

Tri (3) stipendije iz Podfonda Irene Kozarić za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi ili studentima koji se nalaze u posebno teškoj socijalnoj situaciji.
Stipendija iznosi 2.000,00 KM za godinu dana.

Povjerenstvo za stipendije zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u okvirima djelovanja HKD Napredak.

Uz zamolbu za stipendije iz fonda „Ivo Andrić – Vladimir Prelog“, od točke 1-3, prilažu se sljedeći dokumenti:

životopis;
motivacijsko pismo;
rodni list studenta;
potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu studenta;
potvrda o sudjelovanju u radu HKD Napretka;
potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2018/2019. godini;
ovjereni prijepis ocjena u dosadašnjem školovanju, za studente prve godine (brucoše) prijepis ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja;
Kućna lista (za višečlane porodice, sa troje i više djece);
potvrda o dohotku svih članova kućanstva.
Uz zamolbu za stipendije iz Fonda Irene Kozarić prilažu se sljedeći dokumenti:

životopis;
motivacijsko pismo;
rodni list studenta;
potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu studenta;
potvrda o sudjelovanju u radu HKD Napretka (ako ista postoji);
potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2018/2019. godini;
izvod iz matične knjige umrlih, odnosno drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje status samohranog roditelja/staratelja (za učenike bez jednog ili oba roditelja);
potvrda iz Službe za zapošljavanje, odnosno ček PIO/MIO (za učenike čiji je jedan ili oba roditelja nezaposlen),
potvrda Centra za socijalnu skrb o smještaju u odgovarajuću ustanovu ili udomiteljsku obitelj ili potvrdu o dodijeljenom skrbniku studentu bez jednog ili oba roditelja;
preslika rješenja o stupnju tjelesnog oštećenja izdanog od strane zavoda za mirovinsko osiguranje (studenti s tjelesnim oštećenjima);
izjava o članovima kućanstva (kućna lista);
potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2018. godinu za članove kućanstva;
potvrda o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovini u 2018. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje da nisu bili zaposleni u 2018. godini i /ili potvrdu centra za socijalnu skrb da su primatelji socijalne pomoći;
druge dokaze o postignućima tijekom studija ili školovanja, znanstveno stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima na studiju odnosno tijekom školovanja.
Rok za prijave na natječaj je 11. veljače 2019. godine.

Prijavu s dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Hrvatsko kulturno društvo Napredak

“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”

Maršala Tita 56

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

ili   NAPREDAK FUTURA d.o.o.

“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”

Bogovićeva 1

10000 Zagreb

Republika Hrvatska