Izložba odabranih umjetničkih radova iz zbirke HKD Napredak – “Progressus fundus”

U povodu obilježavanja 120 godina od osnutka Hrvatskog kulturnog društva Napredak (HKD Napredak), Središnja uprava je, iz svoje bogate zbirke umjetničkih djela, predstavila u ponedjeljak 21. ožujka u Umjetničkoj galeriji BiH u Sarajevu izložbu “Progressus fundus” koja se sastoji od odabranih radova – slike, grafike i crteži.

Izložba obuhvaća preko pedeset umjetničkih radova istaknutih bosanskohercegovačkih, hrvatskih i slovenskih umjetnika, koji su, u svojim lokalnim sredinama, bili jedni od glavnih inicijatora i protagonista modernih umjetničkih tendencija. Iako izložba nije tematski koncipirana, uočava se da preovladavaju teme pejzaža, mrtve prirode i portreta, čiji je stilski raspon veoma širok, kreće se od simbolizma i secesije, preko ekspresionističkog izraza do poetskog realizma i lirske apstrakcije. Povezujući i ispreplićući različite autore i njihove osobene likovne poetike, izložbu je moguće čitati kao kratki kronološki pregled formiranja i etabliranja modernog likovnog izraza u kontekstu bosanskohercegovačke umjetnosti.

Na izložbi odabranih radova iz Napretkove zbirke umjetničkih djela prikazana su djela onih umjetnika koji su bili nositelji likovne misli vremena u kojem su djelovali i stvarali. Njihova umjetnička radoznalost, stvarateljska snaga i naglašeni subjektivitet presudno su djelovali za afirmaciju modernih i suvremenih kretanja u bosanskohercegovačkoj umjetnosti, ali i u širem jugoslavenskom kulturno-umjetničkom prostoru. Izložba Progressus fundus je svojevrsni pogled unatrag, dragocjena prilika da se sagledaju raznolike, i nerijetko, suprotstavljene umjetničke težnje i preokupacije karakteristične za umjetnost prošlog stoljeća.

Posjetitelji do petka 25. ožujka u vremenu od 10 do 20 sati u Umjetničkoj galeriji mogu uživati u djelima sljedećih autora: Gabrijela Jurkića, Petra Šaina, Romana Petrovića, Ive Šeremeta, Mice Todorović, Maria Mikulića, Nade Pivac, Ljube Laha, Franje Likara, Affana Ramića, Ismeta Rizvića, Mehmeda Zaimovića, Seida Hasanefendića Trabzona, Nedžada Ibrišimovića, Mersada Berbera, Slavka Šohaja, Milana Vasiljevića, Miroslava Bilaća, fra Petra Perice Vidića, Adalberta Ade Opića, Božidara Jakaca, Ede Murtića i Zlatka Price.

Mr. Anja Bogojević, povjesničarka umjetnosti