Rasprave o turizmu i otvorenje izložbe “Žena u promociji turizma Hrvatske”

Rasprave o turizmu i otvorenje izložbe “Žena u promociji turizma Hrvatske” Institut za turizam i Napretkov kulturni centar pozivaju Vas na

           XVI. Rasprave o turizmu na temu: “Žena u promociji turizma Hrvatske” koje će se održati u petak, 3. lipnja 2022. s početkom u 12:00 sati u prostorijama HKD Napredak, Bogovićeva 1, (I. kat), Zagreb.

U turističkoj promociji Hrvatske, žene i motivi povezani sa ženama se često sugestivno koriste za privlačenje pozornosti, ali i za podizanje prepoznatljivosti i poželjnosti destinacije kao odredišta za, primjerice miran, obiteljski odmor. S druge strane, bez obzira na učestalo korištenje žena kao elementa turističke promocije, uloga žena u promociji turizma do sada uopće nije istražena. Stoga je Institut za turizam započeo istraživanje o ulozi žena u promociji hrvatskog turizma, s naglaskom na razdoblje od kraja 19. stoljeća pa do 80.- ih godina 20. stoljeća. Položaj i uloga žene u promociji turizma, osim s aktivnostima u turizmu, može se povezati sa sociologijom, kulturom, umjetnošću, a indirektno i s politikom. Stoga si možemo postaviti pitanja od kada i na koji je način žena zastupljena u promociji turizma Hrvatske, u kojim vrstama turizma i sl.

Otvaranje:

Doc. dr. sc. Damir Krešić, ravnatelj Instituta za turizam, Zagreb 

Uvodne prezentacije:

Dr. sc. Izidora Marković Vukadin, Institut za turizam, Zagreb

Doc. dr. sc. Jasenka Kranjčević, znanstvena savjetnica, Institut za turizam, Zagreb 

Panelisti:

Doc. dr. sc. Marija Gjurašić, Sveučilište u Dubrovniku

Dr. sc. Tamara Bjažić Klarin, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

Mr. sc. Slavija Jačan-Obratov, HTZ

Goranka Tuhtan, mag. oec., TIC Mrkopalj

Izložba je izrađena u suradnji Instituta za turizam s Institutom za etnologiju i folkloristiku; Sveučilištem u Dubrovniku, Studij Povijesti Jadrana i Mediterana; Veleučilištem Karlovac; Muzejem Grada Zagreba; TZ otoka Krka; TZ općine Baška; Lječilištem Topusko; Općinom Topusko i Hrvatsko-češkim društvom.