NAJAVA: Posjet dvjema izložbama u Klovićevim dvorima

NAJAVA: Posjet dvjema izložbama u Klovićevim dvorima

U ciklusu organiziranih posjeta zagrebačkim galerijama pod nazivom “Dođi u 5 do 5” koje organizira Hrvatsko kulturno društvo Napredak za članove društva i članove planinarskih društava Grada Zagreba, a u suradnji sa zagrebačkim galerijama i muzejima.

Za ovu srijedu planiran je posjet muzeju Klovićevi dvori gdje je planiran obilazak dvije od tri postavljene izložbe.

NAJAVA: Posjet dvjema izložbama u Klovićevim dvorima

Prva od njih je “24. međunarodna izložba karikatura” u organizaciji Hrvatskog društva karikaturista koja je i ovaj put okupila veliki broj autora iz cijeloga svijeta. Tema  izložbe, odnosno festivala karikature su muško-ženski odnosi, sagledani iz svih  mogućih uglova  koje karikaturisti mogu zamisliti.

Druga izložba je “Drevni učenjaci Kine” gdje je riječ o učenjacima koji su učili i podučavali, širili kulturu, sudjelovali u politici zemlje te su stvarali kinesku tradicionalnu kulturu i prenosili je novim generacijama. Pod utjecajem konfucijanske tradicionalne kulture, učenjaci su “rad na sebi, uspješan obiteljski život, upravljanje državom i održavanje mira među narodima” smatrali najvećim ljudskim idealima.

Njihova posvećenost samousavršavanju utjelovljuje duhovna stremljenja i umjetničke ideale te odražava obilježja kineske kulture – estetike i filozofske misli. Za ovu izložbu predviđeno je i stručno vodstvo.

Razgledavanje izložbi za članove HKD Napredak i planinarskih društva Grada Zagreba predviđeno je u srijedu, 15.05.2019. u 16:55 sati i 17:15 sati.

Za treću izložbu bosanskohercegovačkog slikara Mersada Berbera termin razgledavanja bit će naknadno dogovoren i objavljen na ovoj web stranici.