Iz priče u priču po Andriću


Iako je Ivo Andrić u svijet književnosti ušao lirskim stihovima, prozna djela koja je napisao i po kojima je postao prepoznatljiv, vinula su ga u vrh svjetske književnosti.
Dolaskom u Beograd početkom 1920. i zaposlenjem u diplomatskoj službi pri Ministarstvu vjera, Andriću se otvaraju novi životni horizonti. Imenovan je vicekonzulom III. klase Generalnog konzulata Kraljevine SHS u New Yorku mada tamo nikada nije otišao, a u ožujku 1920. odlazi u Poslanstvo u Vatikan. Već u listopadu iste godine prebačen je u Generalni konzulat u Bukureštu gdje ostaje do studenog 1922. kada prelazi u tršćanski konzulat. U siječnju 1923. godine dolazi u konzulat u Grazu, što mu omogućava i završetak već ranije započetog studija.

Graz 1923.

U tom periodu Andrić se sve više okreće pisanju pripovijetki, a jezik njegovog pisanja postaje srpska ekavica koja ostaje način njegovog govornog i pisanog izražavanja do kraja života. Godine 1924., iste one godine kada je u Grazu obranio doktorsku disertaciju pod nazivom Razvoj duhovnog života u Bosni pod utjecajem turske vladavine, Andrić u beogradskoj Srpskoj književnoj zadruzi objavljuje prvu zbirku priča pod nazivom Pripovijtke.
Pripovetke / Ivo Andrić – Beograd: Srpska književna zadruga, 1924. – 117 str.; 20 cm – (Srpska književna zadruga, kolo 27: kolo 39, 179; 262) – Ćir. – Sadržaj: U musafirhani; U zindanu; Ćorkan i Švabica; Za logorovanja; Mustafa Madžar; Dan u Rimu; Rzavski bregovi; Ljubav u kasabi; noć u Alhambri

Zasigurno se može reći kako je Andrićevo istraživanje povijesti Bosne vezano uz njegovu disertaciju uvelike pomoglo da sagleda prirodu života u bosanskoj zabiti u vremenu turske vladavine te da shvati svu složenost vjerskih i nacionalnih odnosa u Bosni. Može se reći da istraživanje tih međusobnih odnosa i uvida do kojih je došao, postaje neiscrpno vrelo i sirova građa za mnoge njegove pripovijetke, a na koncu i za djelo za koje je dobio Nobelovu nagradu.
Sarajevo početkom XX. stoljeća

U Andrićevim pripovijetkama pripovjedačev govor je najčešće kao glas mirnog svjedoka i promatrača, a njegova proza ispisana je uglavnom u trećem licu iz pozicije sveznajućeg pripovjedača, mada postoji i jedan broj priča napisanih u prvom licu.
U Andrićevim djelima patnja, bol i zlo česte su teme bilo da je riječ o turskim ili austrijskim vremenima u kojima bezobzirna vlast i bahati pojedinci, predstavnici te vlasti, truju život običnom malom čovjeku bilo da se govori o prijelomnim povijesnim događanjima i previranjima ili u običnom čovjekovom životu. Nedoumice, dileme, traganja, borbe, zablude i slabosti krhke ljudske prirode glavna su obilježja Andrićevih pripovijetki u kojima po pravilu strada čovjek i trpeći besmisleni teror.
Sarajevski atentat kao povod Prvom svjetskom ratu

Prilikom svojih brojnih putovanja po svjetskim metropolama Andrić je pisao i putopise, a nastale su i dvije priče uvrštene u prvu zbirku pripovijetki (Dan u Rimu (1920.) i Noć u Alhambri). Uz navedene dvije pripovijetke u zbirku je uvršteno još sedam pripovijetki vezanih uz životne prilike u Bosni, a to su: U musafirhani (1923), Ćorkan i Švabica (1921), Za logorovanja, (1922), Mustafa Madžar (1923), i Ljubav u kasabi (1923), U zindanu i Rzavski bregovi. U zbirci je priložen i rječnik turskih riječi i izraza koje su korištene u Bosni, a kojima se Andrić često služio kako bi što bolje opisao ono što je želio predočiti čitatelju.

Dobro je i prirodno sjećati se prošlosti i misliti na budućnost, ali živjeti ma i djelomično u budućnosti ili prošlosti – nezdravo je, čak i opasno. To znači kočiti i potkradati svoj sadašnji život, ne spasavajući ništa od prošlosti i ne čineći ništa za budućnost. Glavnim djelom svog bića, najboljim snagama srca i razuma čovjek treba da je uvijek i cijeli u sadašnjem trenutku, koji je jedini pravi i jedini mogući život koji živimo.

Mi smo ljudi tako sazdani da samo kroz drugog čovjeka možemo potpuno osjetiti ljepotu i veličinu života koji nam je dan, koji je u nama i oko nas.

A živjeti je uvijek dobro. Živjeti, to je glavno.