U Zagrebu predstavljena knjiga „HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO ‘NAPREDAK’ – Rad i djelovanje na području Dalmacije (1925.-1949.)“

U srijedu, 16. ožujka 2022. godine u Napretkovom kulturnom centru predstavljena je knjiga prof. dr. sc. Zdravka Matića HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO ‘NAPREDAK’ – Rad i djelovanje na području Dalmacije (1925.-1949) koja je izišla iz tiska u izdanju HKD Napredak i izdavačke kuće Synopsis d.o.o.

Prva od predstavljača knjige bila je izv. prof. dr. sc. Marija Benić Penava koja je pročitala recenziju prof. dr. sc. Mire Kolar te životopis autora knjige prof. dr. sc. Zdravka Matića. U svom govoru pohvalila je odličnu suradnju s dizajnerom knjige koji je na modernim i zanimljivim način upotpunio sadržaj knjige.

Po riječima recenzentice knjige prof. dr. sc. Zlate Živaković-Kerže knjiga napisana na izvornom gradivu i malobrojnoj relevantnoj literaturi. Djelo prvi puta daje cjelovitu sliku djelovanja Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ diljem Dalmacije, i to kroz djelovanje podružnica i povjerenstava na tom području. Djelo je sintetičkog karaktera. Posebnost ovoga djela je i tome što je autor naveo poimenično osobe koji su radili u ovim ustanovama kao i studente i učenike koji su dobili stipendije i pomoć za svoje školovanje, a među njima se uočava mnogo potonjih istaknutih intelektualaca. Knjiga je pisana metodologijom primjerenoj povijesnoj znanosti i temeljen je na arhivskim vrelima i literarnom izvornom materijalu.
Kao posebnu vrijednost ove knjige, prof. Živaković-Kerže, naglašava da je rađena na izvorima pisanim na hrvatskom jeziku i po prvi puta se cjelovito i temeljito sintetizira djelovanje HKD Napredak u Dalmaciji.

Zadnji od predstavljača knjige bio je autor prof. dr. sc. Zdravko Matić koji je govorio o motivima koji su ga ponukali da svoj znanstveni rad usmjeri ka istraživanju djelovanja Hrvatskog kulturnog društva Napredak, kao jedne od temeljnih kulturnih institucija na području bivše Jugoslavije, a i šire, koja je odigrala značajnu ulogu početkom dvadesetog stoljeća u školovanju i obrazovanju mladih kao i promicanju kulturnih vrijednosti Hrvata.

Knjiga „HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO ‘NAPREDAK’ – Rad i djelovanje na području Dalmacije (1925.- 1945.) podijeljena je na 5 glavnih dijelova, tj. poglavlja. Nakon predgovora slijedi prvi dio (9–18 str.) koji ukratko donosi povijest Hrvatskog kulturnog društva Napredak na području Mostara i Sarajeva, te njihov rad i objedinjavanje s ukazom na tendencije širenja na području Hrvatske. Drugi dio (str. 19-73) na temelju izvornog arhivskog gradiva obrađuje širenje „Napretka“ na području Dalmacije od osnutka 1925. do šestosiječanjske diktature putem povjereništava i podružnica. Treći dio (str. 75-158) je nastavak te daje povijest Napretka u Dalmaciji od 1929. godine, tj. šestosiječanjske diktature, do 1950. godine. Tu je sadržajno obrađen posebno u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji rad podružnica od 1929. do 1935. godine, i to posebice rad podružnica od 1925. do 1941., te potom djelovanje društva na području Dalmacije u vrijeme Nezavisne Države Hrvatske.

U ovom dijelu knjige je autor samo naznačio obnovu rada 1945. sve do zabrane 1950. godine. Četvrti dio (str. 161-228) sadrži priloge, tj. sačuvane dokumente vezane uz rad podružnica i upravnih odbora u Dalmaciji, analizu prihoda i rashoda, popisa stipendista na osnovu Napretkove arhive od 1911. do 1945. godine i statistiku odobrenih učeničkih stipendija po podružnicama. Istim principom opisa prikazane su i studentske stipendije, a potom slijedi poimenični popis stipendista Napretka u Dalmaciji od 1911. do 1945. godine. Kod stipendista se navode gimnazije, građanske škole, učiteljske škole i fakulteti (filozofski fakulteti, pomorske škole i dr.) za koje su dobili stipendije te se uočava prevlast stipendija nad učiteljskim školama. Bitno je naglasiti da ti popisi daju mogućnost upotpunjavanja nekih biografija znamenitih osoba onodobnog hrvatskoga društva. Na kraju ovoga dijela knjige (str. 229-238) autor daje popis korištenih izvora i literature, arhivskoga gradiva pohranjenog u arhivima u Sarajevu, Zagrebu i Dubrovniku te sažetak na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku.

Moderator predstavljanja knjige bio je Goran Štrbac, član Upravnog odbora Napretkovog kulturnog centra u Zagrebu.