Okrugli stol na temu „Kvaliteta života starijih osoba (65+) u domu za starije osobe u vrijeme pandemije COVID-19“

Dana 25.11.2021. godine održan je okrugli stol pod nazivom „Kvaliteta života starijih osoba (65+) u domu za starije osobe u vrijeme pandemije COVID-19“. Sudionici okruglog stola bili su zaposlenici domova za starije osobe, te njihovi korisnici, koji su događanje pratili video vezom.

Okrugli stol aktivnost je projekta „Smijeh kao lijek – program za aktivne umirovljenike“. Nositelj projekta je Umjetnička organizacija Binocular teatar u partnerstvu sa Domom za starije osobe Centar i Napretkovim kulturnim centrom. Borna Armanini, ravnatelj Binocular teatra, naveo je kako ovaj dvogodišnji projekt financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda ima za cilj provedbu inovativnih i kreativnih aktivnosti za jačanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina starijih osoba; povećanje kvalitete života umirovljenika, te podizanje razine svijesti o važnosti aktivnog starenja i socijalne uključenosti umirovljenika.

Borna Armanini prilikom predstavljanja projekta “Smijeh kao lijek”.

U okviru navedenog projekta provedeno je istraživanje „Kvaliteta života starijih osoba (65+) u domu za starije osobe u vrijeme pandemije COVID-19. Istraživanje je provela prof.dr.sc. Ana Štambuk, predstojnica Katedre za socijalnu gerontologiju Studijskog centra socijalnog rada pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj istraživanja bio je ispitati kvalitetu života osoba starije životne dobi u vrijeme pandemije COVID – 19 koji žive u domu za starije osobe. Posebno se promatralo zdravstveno stanje, socijalni kontakti i podrška, slobodne aktivnosti, korištenje informacijsko komunikacijske tehnologije, doživljaji samoće i osamljenosti, te nada. Istraživanje je provedeno tijekom svibnja i lipnja 2021. godine, a u njemu je sudjelovalo 52 ispitanika u dobi 65 do 97 godina.

Damir Krešić, predsjednik Napretkovog kulturnog centra koji je partner u ovom projektu.

Rezultati ovog istraživanja predstavljeni su na okruglom stolu održanom u Napretkovom kulturnom centru u Zagrebu, kojim je moderirala Melanija Paradi, mag. socijalnog rada. Prof.dr.sc. Ana Štambuk navodi da ovo istraživanje potvrđuje da među starijim osobama postoje velike individualne razlike. Jedan dio njih, unatoč visoke dobi i okolnosti u kojima su se našli (pandemija COVID-19), pokazuju visoku razinu zadovoljstva životom. Ispitanici pronalaze pozitivne načine suočavanja i prilagodbe na starenje. Bave se različitim aktivnostima, a posebno šetnjom. Aktivno traže i dobivaju socijalnu podršku od stručnog osoblja, redovno održavaju kontakte s obitelji i prijateljima, koriste informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, te njeguju nadu. U toj prilagodbi važnu ulogu imaju zadovoljstvo onim što jesu, kako provode slobodno vrijeme, te što su postigli tijekom života.

Okrugli stol u Napretkovom kulturnom centru pozorno su pratili putem video linka umirovljenici koji su sudionici ovog projekta.

Na okruglom stolu čula su se i izlaganja stručnjaka iz domova za starije osobe. U svome izlaganju, socijalna radnica Marina Zupančić naglasila je da je velika odgovornost stručnjaka u zaštiti najosjetljivije skupine društva, ali vodeći računa da je za očuvanje mentalnog zdravlja nužna podrška i kontakt s obitelji i bližnjima. Socijalna distanca i društvena izolacija dovode do narušavanja psihofizičkog stanja, te u ovim izazovnim vremenima moramo pronaći način da korisnicima pružimo nadu i osiguramo sigurne kontakte s bliskim osobama. Snage lokalne zajednice bile su iskorištene kao podrška korisnicima domova za starije, te je osmišljen i volonterski program telefonske podrške korisnicima, s ciljem smanjivanja njihovog osjećaja usamljenosti, navodi socijalna radnica Sanela Kovač Gajski. U domovima za starije veliki izazov bio je sačuvati fizičko i mentalno zdravlje, i zdravstvenih radnika, čije radno opterećenje je bilo veće nego ikada, zaključuje se iz prezentacije glavne medicinske sestre Slavice Garić.

Sudionici Okruglog stola u Napretkovom kulturnom centru.

Izvaninstitucijske socijalne usluge, poput usluge pomoći u kući i usluge cjelodnevnog boravka i savjetovališta za starije imale su prekide u radu i izvodile su se djelomičnim pružanjem usluge, što je utjecalo na smanjivanje broja korisnika, ali i veću uključenost obitelji korisnika u svakodnevnu podršku, istakla je socijalna radnica Lea Brančun. Ljiljana Vrbić, ravnateljica Doma Sveti Josip, napomenula je kako je posebnost u njihovom radu stavljena na zaštitu mentalnog zdravlja radnika, uključivanjem podrške psihoterapeuta radnicima, s ciljem što uspješnijeg nošenja sa stresom kojeg je pandemija donijela u svakodnevni rad.

Sudionici su zaključili da su predanost, ljudskost, stručnost i timski rad, glavna snaga za sve nadolazeće izazove.

Na samom kraju događanja prikazan je promotivni film o Domu za starije osobe Centar, nastao u okviru projekta „Smijeh kao lijek – program za aktivne umirovljenike“.