Natječaj za dodjelu projektnih sredstava aktivnim podružnicama koje su sastavni dio HKD Napredak za 2021. godinu

Na osnovi odredbi Statuta Hrvatskog kulturnog društva Napredak, članak 38. točke 5. i 12., Središnja uprava je donijela odluku prema kojoj dana 1. veljače 2021. godine raspisuje:

NATJEČAJ
za dodjelu projektnih sredstava aktivnim podružnicama koje su sastavni dio HKD Napredak s ciljem podrške razvoju i širenju kapaciteta podružnica HKD Napredak za 2021. godinu

Središnja uprava sufinancirati će iz proračunskih sredstava dio predloženih projekata, a podružnica će osigurati ostatak sredstava iz drugih izvora.

Predmet ovog natječaja su isključivo programski sadržaji podružnica (ne građevinski pothvati ili sredstva za funkcioniranje podružnica).

Podružnice su dužne Središnjoj upravi dostaviti pisano izvješće (fotografije, plakat, poziv, medijska izvješća) o projektima koji su realizirani a koji su bili predmet natječaja i to najkasnije 30 dana nakon završetka projekta.

Na poziv se mogu prijaviti sve aktivne podružnice koje su dostavljale izvješća o radu kao i financijska izvješća u protekle dvije godine, i koje su potpisale i dostavile Odluku o uvažavanju organizacijske strukture i ustrojstva HKD-a Napredak i čuvanju jedinstva društva, Pravilnik o reguliranju međusobnih odnosa unutar HKD Napredak, te Akt o odobrenju prava korištenja zaštićenih robnih žigova nositelja prava HKD Napredak. One podružnice koje to nisu učinile, izvješća i akte mogu dostaviti najkasnije do 15. veljače 2021. godine, kako bi prijava bila uzeta u razmatranje.

Prijave projekata podružnice mogu dostaviti najkasnije do 15. veljače 2021. godine na obrascu koji je sastavni dio ovog natječaja.

Obrazac- prijava za sufinanciranje projekata podružnica HKD Napredak za 2021. godinu možete preuzeti OVDJE

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Povjerenstvo za podružnice i članstvo Središnje uprave razmotrit će sve pristigle prijave, te svoj prijedlog za dodjelu projektnih sredstava aktivnim podružnicama dostaviti Središnjoj upravi.

Prijave slati poštom na adresu:

HKD Napredak – Središnja uprava
M. Tita 56
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

s naznakom „Prijava projekata podružnice HKD Napredak (naziv podružnice/grada)“