LANDEKA: Napredak je pokazao koliko je bitan, snažan i veliki dok se kulturom borio protiv pandemije i straha

Miroslav Landeka, dopredsjednik HKD Napredak

Na nedavnoj sjednici Središnje uprave HKD Napredak u Sarajevu Članovi Središnje uprave razmatrali su i nakon rasprave jednoglasno usvojili i Odluku o dodjeli projektnih sredstava aktivnim podružnicama i udrugama koje su sastavni dio HKD Napredak, a koju je pripremilo Povjerenstvo za podružnice, udruge, zaklade, klubove  i članstvo.

Tim povodom za Hrvatski glasnik govorio je Miroslav Landeka,  dopredsjednik HKD Napredak i predsjednik Povjerenstva za podružnice, udruge, klubove, zaklade i članstvo HKD Napredak.

Razgovarala: Ivana Perić, Hrvatski Glasnik

HG: Gospodine Landeka možete li nam pojasniti suradnju i odnos Središnje uprave HKD Napredak i podružnica?

Landeka: HKD Napredak je društvo koje danas ima 63 podružnice i 3 povjerenstva s više od četiri tisuće članova. Kada pitate kakva je suradnja između Središnje uprave i podružnica, govorit ću o razdoblju od kada je održana skupština HKD Napredak 2019. pa do danas. Imali smo veliki peh, da je odmah, nakon što smo pristupili novom konceptu rada Središnje uprave HKD Napredak, koja se prije svega temeljila na radu povjerenstava, a jedno od njih je i Povjerenstvo za podružnice, po nekima jedno od najvažnijih, uz Povjerenstvo za  stipendije i mlade i Povjerenstvo za kulturu, izdavaštvo i medije, svijet zadesila pandemija covida -19. No, to nas nije omelo u nakani da provedemo novi koncept kada je u pitanju suradnja sa podružnicama.

Predsjednik i dopredsjednici HKD Napredak

HG: O kojem je konceptu konkretno riječ i što je njegova značajka?

Landeka: Na početku mandata nove Uprave izradili smo istraživački upitnik stanja podružnica HKD Napredak koji je sadržavao pitanja kako bismo snimili stanje u svakoj od podružnica do u detalje. Od toga,  koliko imaju članova, imaju li svoje prostorije ili ih iznajmljuju, onda i kako se podružnica financira, koliko ima članova, kada je održala zadnju izbornu i izvještajnu skupštinu, ima li podružnica telefon, tajnika ili tajnicu, web stranicu, facebook ili instagram, kakav je službeni znak i pečat i jesu li usklađeni s pečatom Središnjice. Trebali smo i podatke imaju li podružnice potpisanu Odluku o uvažavanju organizacijske strukture i ustrojstva HKD Napredak, jesu li potpisale Pravilnik o reguliranju međusobnih odnosa unutar HKD Napredak, imaju li potpisan Akt o odobrenju prava korištenja zaštićenih robnih žigova nositelja prava HKD Napredak, detaljne podatke o upravnoj i nadzornoj strukturi podružnice, plan rada, do toga koliko često se sastaje upravni odbor podružnice, koje su aktivnosti, kulturni sadržaji, daju li stipendije, imaju li sekcije mladih, glazbene sastave, sportske klubove, koje su im redovite aktivnosti, manifestacije od značaja za cijelo društvo, apliciraju li na projekte i natječaje bilo ministarstva ili međunarodne, do toga jesu li na proračunima općina i gradova i još neka pitanja. Tako smo snimili stanje do u detalje u svim podružnicama i u proteklom razdoblju nastojali smo što više nedostataka otkloniti, a istovremeno pomažući rad podružnica kroz financiranje njihovih projekata uz pomoć Središnje uprave. Ono na čemu sam posebno ustrajavao i za što je postojala podrška i predsjednika Nikole Čiče, kao i dopredsjednika Josipa Križanovića, Dražena Vikića Topića i dopredsjednice Venka Zorić, počasnog predsjednika Franje Topićai skoro svih članova i članica Središnje uprave ali i velikog broja predsjednika i predsjednica podružnica, jeste da se razmjenjuju kulturni sadržaji i projekti unutar Napretka te da se jačaju podružnice i rad na terenu. Koliko su dobro organizirane i jake naše podružnice toliko je snažno cijelo društvo. A brojne naše podružnice ne samo da organiziraju nego i kreiraju, stvaraju različite kulturne projekte i sadržaje. Stoga se, što je u ovim vremenima bilo iznimno važno, puno veći učinak i ušteda resursa postizala na taj način. U proteklom vremenu Napredak je pokazao koliko je bitan, snažan i velik kao kulturno društvo jer kao što je netko napisao kulturom smo se borili protiv pandemije i straha.

HG: Na ovogodišnjem Natječaju 54 projekta iz područja kulture i sporta dobila su potporu Povjerenstva i Središnje uprave.

Landeka: Početkom svake kalendarske godine Središnja uprava raspisuje Natječaj za dodjelu projektnih sredstava aktivnim podružnicama i udrugama koje su sastavni dio HKD Napredak. On je koncipiran tako da Središnja uprava HKD Napredak sufinancira dio predloženih projekata, a podružnica/udruga treba osigurati ostatak sredstava iz svojih ili drugih izvora. Predmet tog natječaja su isključivo programski sadržaji podružnica/udruga, odnosno time se ne mogu financirati funkcioniranje podružnica. Po završetku projekta Podružnice/udruge su dužne Središnjoj upravi dostaviti pisano izvješće (fotografije, plakat, pozivnicu, medijska izvješća) o projektima koji su realizirani a koji su bili predmet natječaja i to najkasnije 30 dana nakon završetka projekta. Na natječaj su se mogle prijaviti sve aktivne podružnice/udruge koje su dostavljale izvješća o radu kao i financijska izvješća u protekle dvije godine, i koje su potpisale i dostavile Odluku o uvažavanju organizacijske strukture i ustrojstva HKD-a Napredak i čuvanju jedinstva društva, Pravilnik o reguliranju međusobnih odnosa unutar HKD Napredak, te Akt o odobrenju prava korištenja zaštićenih robnih žigova nositelja prava HKD Napredak. Podružnice koje su dobile sredstva u prošloj godini po natječaju, a nisu organizirale sadržaje ili realizirali projekt, nisu se mogle natjecati, izuzev ako je riječ o projektu ili sadržaju koji je predviđen da se realizira u dvije ili više godina.

Izborna Skupština HKD Napredak 2019. U Sarajevu

HG: Koji su sve projekti bili zastupljeni u prijavama od strane podružnica, klubova i udruga?

Landeka: Na natječaju su sudjelovale 32 podružnice, te naše udruge, zaklade i sportski klubovi. Povjerenstvo za podružnice, udruge, klubove, zaklade i članstvo razmotrilo je sve prijave, te na temelju kriterija izradilo prijedlog za dodjelu projektnih sredstava, a taj prijedlog potvrdila i  Središnja uprava na sjednici 19. veljače u Sarajevu. Mogu izraziti zadovoljstvo i kazati kako su projekti kvalitetni ali i raznovrsni, jer radi se o brojnim izložbama, koncertima, glazbenim radionicama, kazališnim predstavama, različitim sportskim i šahovskim natjecanjima, likovnim kolonijama, a što pokazuje koliko je široko polje djelovanja naših podružnica i koliko one znače za promociju i očuvanje naše kulture.

HG: Koje su podružnice više aktivnije i možete li istaknuti rad novih ili obnovljenih podružnica?

Landeka: Na našoj web stranici www.hkdnapredak.comobjavljuju su se sve aktivnosti koje radi kako Središnje uprave tako i naše podružnica. Tu se može također vidjeti što, kako i koliko tko radi. Nezahvalno je govoriti koje su podružnice aktivnije od drugih ali da se nitko ne naljuti nabrojat ću samo neke od njih koje mi sada padaju na pamet. Tu su svakako Banja Luka, Bugojno, Žepče, Busovača, Ljubuški, Tuzla, Vitez, Mostar, Posušje, Fojnica, Kiseljak, Travnik…Naravno neke od podružnica bile su ranije aktivnije kao Split, Zagreb, Dubrovnik, Makarska, Knin, Zadar, Kotor… U posljednje dvije i pol godine neke smo podružnice pokrenuli i one dobro rade tu svakako spadaju Fojnica, Novi Travnik, Uskoplje, Banja Luka, Široki Brijeg. Nakon 72 godine je obnovljen Napredak u Livnu, uskoro se osniva podružnica u Maglaju, Tomislav Gradu, Glamoču, Kupresu… Postoji jedna činjenica koju bih možda istaknuo, a to je da značajan broj naših podružnica imaju žene na svom čelu i da su te podružnice gdje su žene predsjednice među najaktivnijim.

HG: U protekle dvije i pol godine HKD Napredak vrši sustavnu evidenciju članstva diljem BiH, Hrvatske i svuda gdje djeluje. S kakvim iskustvima ste se susretali, više informacija o broju aktivnih i pasivnih članova, da li se ljudi uključuju u Napredak?

Landeka: Paralelno se izradom anketnog upitnika za podružnice krenuli smo i u sređivanje evidencije našeg članstva. U javnosti se operiralo s 20-tak tisuća članova našeg društva diljem BiH, Hrvatske, Crne Gore, Europe, Amerike i gdje smo sve kroz povijest imali naše podružnice. Sada smo kreirali jedinstvenu plastificiranu člansku iskaznicu koja sadrži ime i prezime člana i članski broj tako da iskaznicu dobiva svatko onaj koji je ispunio pristupnicu i koji je platio članarinu. Prema najnovijoj jedinstvenoj evidenciji HKD Napredak ima više od četiri tisuće članova. To nam je olakšalo u mnogom i provođenje natječaja za stipendiranje studenata, jer samo onaj tko ima novu člansku iskaznicu može se prijaviti na natječaj i biti naš stipendist. Činjenica je da se na dnevnoj bazi ljudi učlanjuju u naše društvo i riječ je o svim dobnim skupinama, a imamo puno i mladih. A oni su organizirani i kroz Mlade Napretka tako da sada imaju šansu izraziti se i kroz tu sekciju unutar društva.

Skupština Mladih HKD Napredak u Sarajevu

HG: Koji projekti su dugogodišnji projekti koje podržava Središnja uprava HKD Napredak?

Landeka: Uz potporu podružnicama kroz natječaj za podružnice Središnja uprava proglasila je i 11 manifestacija koje su od posebnog interesa za društvo i one se posebno financijski i organizacijski podržavaju od strane Središnje uprave HKD napredak. To su da podsjetim Međunarodna smotra folklora „Srce Središnje Bosne” u organizaciji HKD Napredak podružnica Busovača, „Međunarodna smotra folklora“ u organizaciji HKD Napredak podružnica Knin, Likovna kolonija „Breške“ u organizaciji HKD Napredak Glavna podružnica Tuzla, „Šopovi dani na Plivi“ u organizaciji HKD Napredak podružnica Jajce, „Dani hrvatske kulture“ u organizaciji HKD Napredak podružnica Usora, „Uskopaljske jeseni“ u organizaciji HKD Napredak podružnica Uskoplje, Ljetna škola i akademija njemačkog jezika u Beču u organizaciji HKD Napredak Glavna podružnica Beč,  „Napretkov tjedan kulture“ u Mostaru u organizaciji Glavna podružnica Mostar HKD Napredak, Božićni koncert u organizaciji HKD Napredak podružnica Split, “Dani fra Ivana Frane Jukića u Banjoj Luci” u organizaciji HKD Napredak podružnica Banja Luka i Posavsko kolo u organizaciji HKD Napredak podružnica Odžak. Od iduću godine još jedna manifestacija proglašena je od posebnog interesa a to je „Međunarodna književna manifestacija Dani Marka Martinovića Cara“ u organizaciji HKD Napredak podružnica Vitez.

HG: I za kraj da se osvrnemo kratko i na jubilej 120 godina djelovanja HKD Napredak. Uistinu veliki jubilej!

Landeka: Slažem se. Veliki je to jubilej. Hrvatsko kulturno društvo Napredak kao temeljna kulturna ustanova bosanskohercegovačkih Hrvata koja za osnovni cilj ima očuvanje i jačanje hrvatske nacionalne svijesti u Bosni i Hercegovini i promociju hrvatske kulturne baštine uopće zaslužuje da ga na primjeren način obilježi. A 120 godina je i prilika da se svi podsjetimo na sve ono što smo kao društvo uradili. Stoga će cijela ova godina biti u znaku te obljetnice i sve naše aktivnosti kako Središnje uprave tako i podružnica bit će pod logom 120 godina u službi čovjeka.  Naše podružnice već su počele s organizacijom različitih kulturnih događanja tim povodom i pod logom 120 godina u službi čovjeka. Također, koncem prošle godine formiran je i Organizacijski odbor od članova Središnje uprave u sastavu Nikola Čiča, Miroslav Landeka, Josip Križanović, Ivica Kovačević i Vanda Babić Galić, a koji je bio zadužen sačiniti kvalitetan i raznovrstan program aktivnosti i različitih događanja kroz cijelu godinu. Bit će tu zastupljene izložbe, koncerti, opera, različita sportska natjecanja i šahovski turniri, simpoziji, a kao središnji događaj održat će se svečana Skupština HKD Napredak u listopadu u Sarajevu. Želim zahvaliti i ovim putem Vladi Republike Hrvatske i premijeru Andreju Plenkoviću, koji nas je skoro posjetio sa izaslanstvom Vlade RH u Sarajevu, kao i Vijeću ministara BiH.

Izvor: Hrvatski Glasnik