Iz tiska izašlo drugo dopunjeno izdanje monografije „Vareš i vareški kraj kroz stoljeća“ autora Željka Ivankovića

U sunakladi Hrvatskog kulturnog društva Napredak i izdavačkih kuća Synopsis d.o.o. Zagreb Synopsis d.o.o. Sarajevo iz tiska je izašlo drugo, dopunjeno i prošireno izdanje monografije „Vareš i vareški kraj kroz stoljeća“ autora Željka Ivankovića. Urednik ovog izdanja je Ivan Lovrenović dok je koordinator projekta Miroslav Landeka, dopredsjednik HKD Napredak i predsjednik Povjerenstva za kulturu, izdavaštvo i medije. Lekturu i korekturu je radio sam autor dok je oblikovanje i prijelom uradio Branko R. Ilić. Tisak je uradila tiskara Grafotisak d.o.o. Grude.

Podsjetimo, Središnja uprava HKD Napredak je, na prijedlog Povjerenstva za kulturu, izdavaštvo i medije, na svojoj III. sjednici donijela Odluku da bude sunakladnik navedene monografije.

Monografija „Vareš i vareški kraj kroz stoljeća“ sadrži dva milenija vareške povijesti, koja je autor obradio u 65 cjelina nakon višedesetljetnog bavljenja poviješću Vareša i vareškog kraja, tijekom kojega je konzultirao brojnu (više od 850 bibliografskih jedinica) literaturu i izvore. Detaljno istražujući političku, gospodarsku, društvenu, crkvenu i kulturnu povijest, po vremenskim etapama od ilirskog, preko rimskog, potom slavenskog dijela te povijesti, od srednjovjekovne Bosne, preko osmanskog perioda, austrougarskog doba, doba dviju Jugoslavija, sa svim političkim i ratnim mijenama, s promjenama vlasti, s oštrim demografskim promjenama, crkvenom poviješću, etnološkom i etnografskom poviješću, razvojem školstva, društvenog i političkog organiziranja, do razvoja modernog društva s izrazitim privrednim uzletom, razvojem infrastrukture, formiranjem i oblikovanjem grada.

Cijelom monografijom dominira ono što je Vareš uvelo u povijest rudarstva („glavno središte gvozdenog obrta“–kako bi to rekao Hamdija Kreševljaković), i čime je taj kraj kroz povijest bio i ostao (trajao) kao prepoznatljiv i po mnogome specifičan. Na tim se temeljima razvijalo ono što u najširem smislu jest kulturna povijest koja je vareški kraj iznijela u vrhove bosanskohercegovačkog društva. To dvoje je gotovo nerazlučivo upravo zbog važnosti rudarske aktivnosti kroz cijelu njegovu povijest, a autor to komplementarno iz teme u temu demonstrira pišući knjigu blisku svim slojevima čitateljstva.